Projekty financované EÚ

Rozprávková noc v knižnici 2023

Marec, to nie je len nástup prvých jarných dní, ale najmä mesiac venovaný knihám. A tak v rámci Marca – mesiaca knihy sa 10. 03. 2023 v spolupráci s obecným úradom a obecnou knižnicou po dlhšej prestávke uskutočnila Rozprávková noc 3 spojená s prespávačkou v obecnej knižnici.

 

Opäť sa podarilo vybrať 20 šikovných čitateľov 2. – 4. ročníka, ktorí pravidelne navštevujú obecnú a školskú knižnicu a spoločne s nimi zažiť dobrodružstvo, pretože aj v knižnici sa to dá. Na deti čakalo množstvo akcií a súťaží spojených s knihami. Ich prvou úlohou bolo vytvoriť 4 skupiny a zvoliť zároveň aj názov skupiny a vedieť spolupracovať. Ponúkam názvy skupín: Nočná partia, VIP špióni, Svätá pätica a Čitatelia.

 

Po úvodnej prezentácii sa skupiny pustili do riešenia kvízu o knihách, spisovateľoch, riešili krížovku, hádanky z klobúka, maľovali na balóny.... V „televíznom prenose“ sme sa stali účastníkmi Hviezdoslavovho Kubína, dramatizácie krátkeho bábkového divadla, započúvali sme sa do čítania obľúbenej knihy. Pri dramatizácii s maňuškami sme zistili, že deti vedia úžasne zabaviť nielen seba, ale aj ostatné deti v skupinách. Toľko smiechu a radosti, improvizácie a tvorivosti na jednom mieste a ešte v obecnej knižnici sme už dávno nezažili. A keď sme pri tvorivosti a improvizácii, ďalšou úlohou skupín bolo vytvoriť báseň na tieto slová: kniha, mama, deti, slnko, kvety. Aj túto úlohu deti zvládli na jednotku. Našich čitateľov v knižnici navštívili aj dvaja šašovia, ktorí deťom čítali z ich obľúbených knižiek. Veselá dvojica vyzdvihla význam knihy pre každého z nás a rozlúčila sa deťmi spoločným tancom.

 

Najväčšou atrakciou bolo hľadanie pokladu. Rozprávkový domček plný čokoládových vajíčok odvážni hľadači aj napriek prekážkam našli. Ten oveľa cennejší poklad našli oveľa skôr – krásu a múdrosť zakliatu v knihách, na ktorých otváranie netreba čary. Sú tu stále. Stretnutie s rozprávkovým svetom sme zavŕšili nočnou diskotékou so svietiacimi náramkami.

 

Naše veľké poďakovanie patrí starostovi Dominikovi Koštialikovi, pani Ing. Zuzane Malovcovej Seidl, pani Ing. Kataríne Kalusovej, pánovi Martinovi Rolínovi a pánovi Štefanovi Obložinskému. Obecný úrad zabezpečil deťom večeru, raňajky, pitný režim, techniku a previezol žinenky.

 

A v neposlednom rade ďakujeme aj obecnej knihovničke pani Rudke Rieckej za jej spoluprácu, darčeky pre deti, kontrolu pitného režimu, energiu, humor a pani Irenke Gajdošíkovej za jej skvelé nápady, súťaže, kostýmy, maňušky, ranné česanie dievčat....

 

Čítanie je zručnosť, ktorú dieťa nevyhnutne potrebuje pre svoj ďalší úspešný život. Ak chceme, aby sa z našich detí stali čitatelia na celý život, mali by sme im dopriať dostatok radostných skúseností s čítaním a ukázať im na vlastnom príklade, že čítanie môže byť potešením a zábavou. Svet fantázie otvára aj tento mesiac marec dvere dokorán.

 

Text: Mgr. Daniela Koňuchová

Foto: Mgr. Daniela Koňuchová