Človek vtedy spozná svoje chyby, keď začne na ne doplácať.

Smútočné oznámenia

 

Na tejto stránke zverejňujeme smútočné oznámenia vyhlásené v obecnom rozhlase počas roku 2022. PDF smútočného parte sa otvorí v novom okne po kliknutí na meno zosnulého (v prípade, že bolo parte k dispozícii).

 

 

 

Smútočné oznámenia 2022

Jún

Jaroslav Pánis

Jozef Remo

František Skušek

Máj

Emília Polomíková

Margita Zacková

Radovan Koštialik

Apríl

Šedík Július
Marec
Martinák Vladimír
Február
Koštialiková Anna
Habánková Vlasta

Ondrej Zahradnik

Január

Vavrík Štefan

 

 

 

 

Smútočné oznámenia 2021