Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Smútočné oznámenia

 

Na tejto stránke zverejňujeme smútočné oznámenia vyhlásené v obecnom rozhlase počas roku 2021. PDF smútočného parte sa otvorí v novom okne po kliknutí na meno zosnulého (v prípade, že bolo parte k dispozícii).

 

 

 

Smútočné oznámenia 2021

Október

Marta Mackurová

Anna Hrmová

September
Karol Malacha
Jún
Juraj Letko

Apríl

Miroslav Šedík
Jozef Černuška

Jaroslav Bielik

Marec

Bohuslav Strhák

Rudolf Mazúr

Ivan Fedor

Helena Váňová

Február

Ján Sloboda
Ladislav Kučma
Jozef Kapuš
Anna Bajzová
Rudolf Fedor
Antónia Zajacová

Rosemarie Bednáriková

Vladimír Marikovič
Rozália Habánková
Viktor Šipka

Január

Marta Zahradníková
Margita Maršovská
Mária Beňová

MUDr. Magdaléna Faturíková

 

 

 

 

Smútočné oznámenia 2020