Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Smútočné oznámenia

 

Smútočné oznámenia vyhlásené v obecnom rozhlase počas roku 2020. PDF smútočného parte sa po kliknutí na meno zosnulého otvorí v novom okne (v prípade, že bolo parte k dispozícii).

 

Február

Mária Kvasnicová

Ema Ďurišová

Január

Jozefína Moravcová

 

 

 

Smútočné oznámenia 2018