Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Smútočné oznámenia

 

Smútočné oznámenia vyhlásené v obecnom rozhlase počas roku 2019. PDF smútočného parte sa po kliknutí na meno zosnulého otvorí v novom okne (v prípade, že bolo parte k dispozícii).

 

Február

Bohumil Kučo

Marián Markuš

Emil Mičian

Január:

Vincent Zahradník

Emília Zakopčanová

 

 

Smútočné oznámenia 2018