Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Smútočné oznámenia

 

Na tejto stránke zverejňujeme smútočné oznámenia vyhlásené v obecnom rozhlase počas roku 2020. PDF smútočného parte sa otvorí v novom okne po kliknutí na meno zosnulého (v prípade, že bolo parte k dispozícii).

 

 

 

Smútočné oznámenia 2020

November
Emília Eliašová
Október
Margita Černotová
September
Božena Máliková
August

Edmund Koštialik

Pavlína Kalusová
Stanislav Rác

Miroslav Kvasnica

Júl
Mária Hrubová
Anna Cahelová
Anton Bialoň
Ferdinand Zahradník

Jún

Peter Dobrodenka Ing.
Máj
Jana Kahaníková
Viktor Gabriš
Anna Vendrinská

Mária Bračíková

Apríl
Johana Turzová
Mária Machovičová
Marec
Jozefína Kováčiková
Február
Mária Kvasnicová
Ema Ďurišová
Milan Hurta
Helena Faturíková
Január
Jozefína Moravcová

 

 

 

Smútočné oznámenia 2019