Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Smútočné oznámenia

 

Smútočné oznámenia vyhlásené v obecnom rozhlase počas roku 2019. PDF smútočného parte sa po kliknutí na meno zosnulého otvorí v novom okne (v prípade, že bolo parte k dispozícii).

 

Jún:

 

 

Máj:

Vladimír Kvasnica

Ján Prekop

Ivan Hudák

Jozef Rác

Anton Tesarík

 

Apríl:

 

Marec:

Mária Gachová

Jozef Fatura

 

Február:

Bohumil Kučo

Marián Markuš

Emil Mičian

 

Január:

Vincent Zahradník

Emília Zakopčanová

 

 

Smútočné oznámenia 2018