Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Požehnanie krížovej cesty - september 2016

 

Foto: webstránka KrížButkov.sk