Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Požehnanie krížovej cesty - september 2016

 

Foto: webstránka KrížButkov.sk