Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Požehnanie krížovej cesty - september 2016

 

Foto: webstránka KrížButkov.sk