Projekty financované EÚ

Oplotenie ihriska v Tunežiciach 2019


Už keď sa ihrisko v Tunežiciach vybudovalo a sprístupnilo verejnosti, sľúbili sme, že v investičných zámeroch ohľadom ihriska budeme pokračovať a jeho vybudovaním sme v tejto lokalite neskončili. Práve v týchto júnových dňoch pracujeme na výstavbe oplotenia, čo obnáša aj odstraňovanie jestvujúceho kovového a drôteného plotu vrátane stĺpikov, a vyrezanie a vybúranie časti betónového múrika pre nové základy stĺpikov oplotenia. Ďalej je potrebné vybúrať jestvujúci betónový múrik v časti od hlavnej cesty I/61. Stavbe nového plotu bude predchádzať tiež vyrezanie časti záhradného obrubníka lemujúceho multifunkčné ihrisko v mieste nových pätiek, kde sa osadí plot so vstupnými bránkami a oplotenie so záchytnými sieťami. Prác teda bude pomerne veľa, ale výsledok bude určite stáť za to.

 

 

Vzhľadom k tomu, že ihrisko je stále prístupné aj počas prác, prosíme občanov, rodiny s deťmi a mladých návštevníkov tejto lokality o dodržanie bezpečnosti a náležitú opatrnosť pri využívaní ihriska, a to v čase od 7.00 do 15.00 hod, každý pracovný deň.

 

 

Stavebné práce na oplotení ihriska sa vykonávajú v zmysle Zmluvy o dielo č. O/001/2019/DK. Zhotoviteľom je CND Pavol Ondreját, s.r.o., Ilava. Cena za dielo predstavuje sumu 25 913,00 € s DPH. Stavba by mala byť dokončená do septembra roku 2019. Investorom tohto projektu je obec Ladce. Veríme, že oplotenie ihriska zvýši jeho bezpečnosť aj návštevnosť, a zároveň zdvihne jeho štandard.

 

 

Text: Mgr. Dáša Šeligová

Foto: Mgr. Dáša Šeligová