Projekty financované EÚ

Návšteva nórskej veľvyslankyne Susan Eckey v kaštieli Ladce 2024

Dňa 30.05.2024 sme mali veľmi vzácnu návštevu na Kaštieli v Ladcoch. Navštívila nás nórska veľvyslankyňa Susan Eckey s jej manželom a aj pani Hana Tásler Goldschmidtova - Royal Norwegian Embassy in Vienna a samozrejme bol prítomný aj pán starosta z obce Ladce Dominik Koštialik. Touto cestou sa chceme poďakovať aj pánovi Tomášovi Michalíkovi za jeho neustálu pomoc pri našom projekte.

 

Ďakujeme všetkým za túto krásnu nezabudnuteľnú návštevu. Obnova kaštieľa bola realizovaná v rámci projektu MaHoLa a vďaka Grantom EHP a Nórska na Slovensku.

 

Text: Silvia Da Col Heisar

Foto: Jozef Heisar