Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Jazda veteránov 2004