Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Jazda veteránov 2004