O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Jazda veteránov 2004