Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Jazda veteránov 2004