Projekty financované EÚ

Cezhraničná spolupráca obce Ladce

 

Obec spolupracuje s mestom Kelč od júla 2016. Nadviazanie partnerskej spolupráce práve s týmto mestom vzniklo ako prirodzené pokračovanie spolupráce a vzájomných vzťahov dvoch našich školských zariadení, a to Odborného učilišťa Kelč a Odborného učilišťa internátneho Ladce z 80-tych rokov. Už v tomto období medzi zariadeniami fungovala spolupráca.

 

 

 

Od júla 2016 sa každý rok stretávame v Kelči aj v Ladcoch na podujatiach, ktoré si každý organizuje vo vlastnej réžii, napríklad Dni obce Ladce, Dni mesta Kelč, Fašiangy, Súťaž vo varení gulášu, ... a vymieňame si vzájomné poznatky, propagujeme obce verejne.

 

Znak mesta KelčVýsledkom našej spolupráce sa práve tento rok 2019 stalo vydanie zaujímavej a jedinečnej Brožúry s názvom: "Za zajímavostmi města Kelč a obce Ladce". Brožúra je výstup nášho naplňovania cieľov v rámci medzinárodnej spolupráce.

 

Projekt, ktorý sa rodil 2 roky, je prejavom dobrej vôle občanov oboch obcí a prisľubuje vynikajúcu spoluprácu oboch obcí aj do ďalších rokov. Aj Ladce aj Kelč majú čo ponúknuť svojim občanom, návštevníkom či turistom a to aj v medzinárodnom meradle.

 

Výtlačky uvedenej brožúry sú k dispozícii na obecnom úrade na vyžiadanie.

 

 

 

Článok o priateľskom stretnutí obcí

 

 

Náučná stezka po meste Kelč tu

 

 

Za zajímavostmi města Kelč a obce Ladce - Brožúra na čítanie

 

 

 

Príjemné putovanie po meste Kelč a obci Ladce želá projektový manažér Mgr. Dáša Pauer, autor textov na tejto podstránke

 

 

 

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Súbory na stiahnutie