Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Výsledky volieb