Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Výsledky volieb