Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Výsledky volieb