Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Rozpočet a dokumenty HK 2010 - 2015