Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Rozpočet a dokumenty HK 2010 - 2015