Projekty financované EÚ

MC MIMČO Ladce a projekt DM Spoločne 2019

Aké krásne je, keď sa veci dejú spoločne...

 

 

Aj tento rok Materské centrum MIMČO využilo projekt od DM Drogerie. Vytvorili sme už spoločne bylinkovú záhradu pre deti a návštevníkov MŠ Ladce, teraz sme prispeli k realizácii detského ihriska v Ladcoch. Vďaka projektu DM Spoločne sa zakúpil detský kolotoč, ktorý je osadený na detskom ihrisku v Ladcoch. Spoločne s pracovníčkami DM drogerie, dobrovoľníčkami, ktoré pomáhajú Materskému centru MIMČO a pracovníkmi z Obecného úradu Ladce sme osadili oplotenie, zasadili okrasné stromy a živý plot popri oploteniu. Veľmi pekne ďakujeme všetkým zúčastneným i povzbudzujúcim. Za zrealizovanie ďakujeme zosúladeniu sa koordinátorky projektu Bc. Lucke Barošovej a starostovi obce Ladce Ing. Jaroslavovi Koyšovi. Ako štatutár Materského centra MIMČO môžem povedať, že sa nám opäť podarilo spojiť príjemné s užitočným a prispieť tak k dobrej veci.

 

 

Text: Mgr. Adela Guzoň

Foto: Mgr. Adela Guzoň