Projekty financované EÚ

Polícia Slovenskej republiky upozorňuje na podvody spáchané na dôchodcoch

Polícia Slovenskej republiky upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory.V tejto súvislosti Polícia Slovenskej republiky odporúča, či vyzýva občanov, najmä seniorov:


a) aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze
b) aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,
c) aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
d) aby nevpúšťali cudzie osoby na svoj pozemok, do svojich príbytkov,
e) aby v týchto prípadoch, alebo aj v iných prípadoch, kedy majú podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.