Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Polícia Slovenskej republiky upozorňuje na podvody spáchané na dôchodcoch

Polícia Slovenskej republiky upozorňuje občanov, najmä seniorov na páchanie podvodov a krádeží pod vymyslenými legendami s rôznymi emotívnymi príbehmi, ktorými sa podvodníci snažia získať dôveru seniorov, dostať sa do ich príbytkov, lokalizovať miesto ich úspor a v nepozorovanej chvíli od nich podvodne vylákať alebo ich okradnúť o celoživotné úspory.V tejto súvislosti Polícia Slovenskej republiky odporúča, či vyzýva občanov, najmä seniorov:


a) aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin a žiadajú od nich peniaze
b) aby si skutočnosti uvádzané v telefonickom rozhovore s neznámou osobou ihneď overili u svojich príbuzných alebo iných osôb, ktorým dôverujú,
c) aby nevyberali svoje finančné úspory pre cudzie osoby zo svojich účtov a nedávali peniaze osobám, ktoré nepoznajú,
d) aby nevpúšťali cudzie osoby na svoj pozemok, do svojich príbytkov,
e) aby v týchto prípadoch, alebo aj v iných prípadoch, kedy majú podozrenie z podvodného konania, ihneď kontaktovali Policajný zbor na čísle 158.