Nevedomosť je ako bývať pri studni a zomrieť od smädu.

Poplatky za hrobové miesto

 

Poplatky súvisiace s hrobovým miestom vychádzajú zo Všeobecne záväzného nariadenia obce Ladce o prevádzkovom poriadku pohrebiska. Platia sa v hotovosti na obecnom úrade.

 

 

Cena nájomného za užívacie právo k hrobu na 10 rokov

jednohrob

17,00 €

dvojhrob

34,00 €

hrobka

120,00 € (na 20 rokov)

detský hrob

10,00 €

urnové miesto

07,00 €

Poplatok za použitie domu smútku

v Ladcoch

15 € za 2 dni, za každý ďalší deň plus 5 €

v Tunežiciach

5 € za 2 dni, za každý ďalší deň plus 2 €