Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Národná púť na horu Butkov august 2019