Až v tme zistíš čo naozaj svieti.

Národná púť na horu Butkov august 2019