Projekty financované EÚ

Národná púť na horu Butkov august 2019

 

Otvorený prírodný chrám na kamennej hore Butkov bol vo štvrtok 29. augusta 2019 cieľom tisícok pútnikov z rôznych regiónov Slovenska. Časť účastníkov celoslovenskej púte vyšla do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva peši po krížovej ceste, sprevádzanej modlitbami a spevmi zborov zo Zliechova, Spišského Bystrého, Lendaku, Šuňavy, Liptovských Sliačov či Hriňovej. Fyzicky menej zdatných návštevníkov vyviezlo do areálu na 12. etáži kameňolomu približne 50 autobusov.

 

 

Všetkých pútnikov privítal na Butkove po prvý raz nový duchovný otec ladeckej farnosti Jozef Petráš: „Zatúžili sme stretnúť sa ako Slováci na celoslovenskej púti na tomto posvätnom mieste. Dnes sa na mnohých miestach konajú mnohé stretnutia, my sme zatúžili prísť sem na toto miesto, aby sme sa spoločne zjednotili v modlitbe. A toto posvätné miesto začína byť preniknuté duchom modlitby. Koľké zástupy prichádzajú sem denne a najmä cez víkend, aby tu načerpali duchovný pokoj a posilu do ďalšieho života. A preto aj my chceme v túto chvíľu prosiť za náš slovenský národ, odovzdať mu našu minulosť, prítomnosť a nechať sa viesť Pánovou rukou aj do našej budúcnosti.“

 

 

Hlavný celebrant slávnostnej svätej omše – žilinský diecézny biskup Tomáš Galis v homílii pripomenul postupnú premenu Panny Márie – od jednoduchého nazaretského dievčatka po Kráľovnú nebies. V závere zdôraznil: „Sme tu pri Matke sedembolestnej, a tak chcem vás všetkých zveriť Panne Márii – Kráľovnej i Matke milosrdenstva, aby nás sprevádzala svojou materskou ochranou, učila vernosti Božiemu slovu. Čítajme ho. Lebo je to slovo, ktoré v sebe nosí život... Nech vás teda na spiatočnej ceste z tejto hory, ale aj na tých cestách života Mária vezme pod svoju ochranu a nech vás sprevádza.“

 

 

V závere slávnosti Anton Barcík, generálny riaditeľ ladeckej cementárne v areáli ktorej sa lom Butkov nachádza, osobitne poďakoval biskupovi Galisovi za šesťročnú podporu premeny hory Butkov na posvätné miesto. Zároveň pripomenul, že do najbližšej celoslovenskej púte, ktorá bude v tomto skalnom sanktuáriu v máji roku 2020 v znamení stého výročia narodenia sv. Jána Pavla II., pribudne v areáli nová zvonica so zvonom Jána Pavla II. „Ten zvon bude pozývať všetkých, aby sme sa zmenili, aby sme boli ľudskejší, aby sme vytvárali spoločenstvá viery a aby sme vytvárali prostredia nádeje pokoja a mieru.“

 

 

Súčasťou štvrtkovej slávnosti na Butkove bola aj modlitba Korunky Božieho milosrdenstva v podaní Kongregácie sestier Matky Božieho milosrdenstva. Spestrením boli vystúpenia speváckych zborov z rôznych regiónov Slovenska v tradičných krojoch, ako aj bloky ľudových a nábožných piesni v podaní obľúbenej kapely Kollárovci. O dôstojný hudobno-spevácky sprievod svätej omše sa postaral Slovenský spevácky zbor Adoremus z Vrábeľ.

 

 

Text: PhDr. Peter Toman, PCLA

Foto: Radovan Stoklasa, PCLA