Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Stavba kríža na Butkove 2013

 

Foto: webstránka KrížButkov.sk