Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Posedenie s dôchodcami 2006