O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Posedenie s dôchodcami 2006