Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Posedenie s dôchodcami 2006