Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Posedenie s dôchodcami 2006