Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Posedenie s dôchodcami 2006