Projekty financované EÚ

Obnova betónovej plochy v MŠ Ladce 2022

 

Akcie, ktoré robíme s deťmi na školskom dvore potrebujú pevnú plochu s pevným podkladom. Takou aj bola asfaltová plocha, na ktorej sa už ale podpísal zub času, opotrebovanie a výkopové práce. O to väčšia radosť bola, keď sa nám v spolupráci s obecným úradom podarilo túto plochu repasovať a urobiť novú – betónovú. Tešíme sa, že sa opäť stala pre naše deti bezpečná a plne funkčná.

 

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce