Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

FO Tatran Tunežice

FO Tatran Tunežice - www.tj-tunezice.webnode.sk