Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

FO Tatran Tunežice

FO Tatran Tunežice - www.tj-tunezice.webnode.sk