Projekty financované EÚ

Uvítanie detí do života 2022

Dňa 21. októbra 2022 sa konalo „Uvítanie detí do života v obci Ladce“. Vítali sa deti, ktoré sa narodili v rokoch 2020 a 2021 a na konci roka 2019, nakoľko kvôli Covid opatreniam boli prerušené spoločenské akcie. K uvítaniu bolo prizvaných 52 detí, z toho 27 dievčat a 25 chlapcov.

 

Uvítanie detí sa konalo vo veľkej sále Kultúrneho domu v Ladcoch o 16. hodine. Slávnostnú udalosť spestreli svojím vystúpením deti z MŠ Ladce pod vedením pani riaditeľky a pani učiteľky Štefunovej. Podujatie uvádzala Alena Hudáková.

 

Nových občanov svojím príhovorom privítal starosta Ing. Jaroslav Koyš, ktorý aj spolu so zástupcom Dominikom Koštialikom pogratulovali rodičom a odovzdali pamätné listy spolu s kvetom a malým darčekom.

 

Text: Mgr. Lenka Kalusová

Foto: Ing. Radovan Drozd, Ing. Katarína Kalusová