Projekty financované EÚ

Čistenie potoka pri ZŠ a odstraňovanie náletových drevín 2023

Potrebné čistenie potokov tento rok prebehlo aj v rámci spolupráce obce s Odborným učilišťom internátnym.  Študenti OUI pomáhali pri čistení potoka pred základnou školou, ktorý  bol znečistený nánosom bahna. Študenti odstránili aj náletové dreviny, ktoré sa počas rokov rozrástli po obci. Dreviny ohrozovali bezpečnosť výjazdu od lekárne a bolo potrebné ich odstránenie. Za túto pomoc im patrí veľká vďaka.

 

Text: Ing. Zuzana Malovcová Seidl

Foto: Ing. Katarína Kalusová