Projekty financované EÚ

Prázdninové dopoludnia v knižnici 2023

Obecnú knižnicu v Ladcoch navštevuje 111 čitateľov a snažíme sa každým rokom prilákať nových nadšencov čítania. 

 

V mesiaci júl a august sa štandardné poobedné otváracie hodiny zmenili na prázdninové dopoludnia v knižnici, aby mohli deti aj počas prázdnin častejšie chytiť knihu do ruky.

 

Knižnica bola otvorená každý utorok a štvrtok od 10.00 - 12.00 hod. Návštevníci, teda väčšinou deti mohli stráviť dopoludnie pri rôznych aktivitách ako napríklad spoločenské hry, skladanie puzzle, kreslenie, čítanie kníh a premietanie rozprávok. V rámci jedného dopoludnia deti navštívili novozrekonštruovaný kaštiel Ladce. Návštevnosť bola cca 30 detí rôznych vekových kategórii. 

 

Obec na prázdninové dopoludnia zakúpila nové detské knihy v hotnote 100 eur, za čo sme veľmi vďační. Pre deti bol zabezpečený pitný režim a nechýbala aj nejaká tá sladká odmena. Budeme sa snažiť aj budúci rok pokračovať v tejto aktivite. 

 

Text: Bc. Rudolfína Riecka

Foto: Ing. Katarína Kalusová