Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

TJ Tatran Ladce

Vedenie klubu
Jaroslav Koyš - predseda
Ing. Ferdinand Gach - tajomník
Vladimír Chovanec - člen výboru
webová stránka klubu: http://tatran-ladce.webnode.sk/


Muži TJ Tatran Cementáreň Ladce





Dorast TJ Cementáreň Ladce 



MPP Ladce