Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

TJ Tatran Ladce

Vedenie klubu
Jaroslav Koyš - predseda
Ing. Ferdinand Gach - tajomník
Vladimír Chovanec - člen výboru
webová stránka klubu: http://tatran-ladce.webnode.sk/


Muži TJ Tatran Cementáreň Ladce

Dorast TJ Cementáreň Ladce MPP Ladce