Projekty financované EÚ

Adventný koncert 2019

 

Adventný koncert prináša už niekoľko rokov predvianočnú a predsviatočnú náladu do našej obce. Koledy a vinše sme si mohli vychutnať vďaka organizátorom koncertu - Považskej cementárni Ladce, Obecnému úradu v Ladcoch a Rímskokatolíckemu farskému úradu v Ladcoch. Ak ste koncert nevideli naživo, pozrite si fotoreportáž.

 

 

Foto: PCLA