Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Prehľad noviniek na www.ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete. Veríme, že sme vám pri hľadaní oznamov boli nápomocní.

 

 

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

 

11.10.2021
V súčasnosti sa koná finalizovanie prác na výstavbe optickej siete v našej obci, ktoré sa dotkli každej domácnosti. Mnohé veci sa dali do pôvodného stavu, no mnohé dokončené nie sú, prípadne nie sú spravené dobre a treba ich napraviť. Preto prosíme našich občanov, ak chcú upozorniť na nedorobené úpravy, či majú celkovo k práci na optickej sieti postrehy, výhrady a sťažnosti, nech nám ich adresujú na starosta@ladce.sk, osobne na obecnom úrade alebo prostredníctvom anonymného formuláru na webstránke obce. Naším cieľom je zabezpečiť, aby bolo po odchode pracovníkov všetko v našej obci ukončené správne a nebolo potrebné riešiť dodatočné výzvy či sťažnosti. V prípade možnosti môžu občania aj pripojiť fotku miesta, ktoré podľa nich nie je upravené tak, ako by malo byť. Ďakujeme všetkým za pomoc.
25.10.2021
Vedúca knižnice v Ladcoch oznamuje, že v stredu 27. 10. 2021 bude knižnica zatvorená.
25.10.2021
Obec Ladce, zastúpená starostom obce Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje, že v mesiaci október - november 2021 uskutoční výrub inváznej dreviny JAVOROVEC JASEŇOLISTÝ. Jedná sa o viacročnú vzrastlú drevinu rastúcu na obecnom pozemku KNC 544/4, k.ú. Ladce, za oplotením Materskej školy Ladce. Za vyrúbanú drevinu obec Ladce vysadí 5 ks stromov GINKGO BILOBA v areáli Materskej školy Ladce. Na základe ustanovení § 47 ods. 4 písm. h) zákona o ochrane prírody a krajiny sa na výrub inváznych druhov drevín nevyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody. Oznámenie o výrube inváznej dreviny bolo zaslané na Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie.
25.10.2021
Alternatívny dodávateľ energií - Slovakia Energy - na slovenskom trhu končí svoju činnosť. Pre odberateľov, ktorí boli zákazníkmi tejto spoločnosti je vhodné, aby uzavreli novú zmluvu o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom. Z tohto dôvodu sa bude u nás v obci nachádzať pracovník Stredoslovenskej energetiky, ktorý bude pomáhať s návratom k dodávateľovi SSE. Tento zákaznícky servis sa uskutoční v stredu 27. 10. 2021 v Kultúrnom dome v Ladcoch v čase od 15:00 hod. do 17:00 hod. Občanov prosíme, aby si so sebou zobrali jednu ročnú vyúčtovaciu faktúru za elektrinu a plyn.
15.10.2021
Súťaž sa bude konať 22. októbra od 9:30.
18.10.2021
Skúsme sa aj tento rok zamyslieť nad tým, čo donesieme na cintorín. Od polovice októbra môžete využiť aj kontajner na zmesový odpad z hrobov. Viac v článku.
18.10.2021
Starosta obce prekladá rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa malo konať 21. 10. 2021 o týždeň a to na stredu 27. 10. 2021 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti OÚ Ladce.
20.10.2021
Oznamujeme občanom, že 27. 10. 2021​ (v stredu) sa v obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky (pozrite si leták na konci oznamu).
01.10.2021
Obec Ladce oznamuje, že aktualizuje zoznam žiadateľov o nájomné byty v nájomnom bytovom dome na Ulici Ľudovíta Štúra 598/30. Žiadosti prijaté v rokoch 2020 a 2021 zostávajú v platnosti v poradí podľa dátumu prijatia.
04.10.2021
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo v septembri je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
29.09.2021
Nové otázky: Dopravné značenie pri škole; Zjazd z diaľnice; Kosenie v obci; Prerušenie distribúcie elektrickej energie; Hlasitosť obecného rozhlasu. Prečítajte si odpovede starostu!
27.09.2021
Okres Ilava je od 27. 9. 2021 v červenej farbe. Aktuálne opatrenia nájdete na linku nižšie.
29.09.2021
Obec Ladce má záujem realizovať vodozádržné opatrenia na území svojej obce. Časová realizácia projektu: od 09/2021 – 12/2021.
17.09.2021
Ďalšie zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná 23. septembra 2021 (štvrtok) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.
03.08.2021
Ponúkame vám vizualizáciu zmien, ktoré by sa časom mohli udiať aj v našej obci. Vizualizácia ukazuje možnosti pretvorenia priestoru popri ceste 1. triedy od domu kultúry až po hlavnú križovatku a priestoru okolo cintorína v Ladcoch.
03.08.2021
Na tejto podstránke nájdete vizualizáciu, ktorá komplexne ukazuje ako by mohla revitalizácia cintorína vyzerať vo finále.
10.05.2021
Ladecké zvesti, mesiac apríl 2021, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
30.04.2021
V tejto etape pokračujeme časťou „Horné Ladce“. Viac info v článku.
01.01.2021
Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty Sledujte úradné oznamy pravidelne a neujde vám nič dôležité!
16.12.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
14.06.2020
Ako si vy predstavujete pomoc obce mladým, ktorí tu chcú ostať, no nemajú možnosť nájsť vhodný pozemok pre stavbu rodinného domu? Celú otázku aj dôvod jej vzniku nájdete tu.
12.10.2021
Zber plastov bude v piatok 15. 10. 2021 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.