Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

18.10.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 23. októbra (streda) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
14.10.2019
Zber elektra bude v stredu 16. 10. 2019 od 7:30 hod. Prosíme občanov, aby nepotrebné elektro zariadenia vyložili pred brány domov - odporúčame deň vopred. Ďakujeme, že separujete.
14.10.2019
Pri príležitosti októbra - mesiaca úcty k starším, pozývame širokú verejnosť na divadelné predstavenie Ženské oddelenie. Koná sa 27. 10. 2019 (nedeľa) v KD Ladce o 16:00 hod. Vstup je voľný, pozvaní sú všetci, nielen starší občania.
15.10.2019
Žiadame občanov bývajúcich v časti Tunežice, aby si na domy pripevnili nové súpisné a orientačné čísla, ktoré obdržali v súvislosti s prečíslovaním domov. Účinnosť prečíslovania je od 15. 10. 2019 a je nutné, aby domy boli označené novými číslami. Ďakujeme za pochopenie.
21.10.2019
Voľba poštou voličom, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia
15.10.2019
Oznamujeme občanom, že zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Ladce sa prekladá na stredu 23. októbra 2019 o 17:00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu.
07.10.2019
Zber plastov bude v piatok 11. 10. 2019 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
10.10.2019
Nové otázky: Smetné nádoby v križovatke; Neporiadok pred garážami; Prečíslovanie v Horných Ladcoch; Znečistené auto od vozovky; Poklop za kostolom; Cyklo trasa okolo kanála; Multifunkčné ihrisko v Ladcoch. Prečítajte si odpovede starostu.
24.09.2019
Obec Ladce ponúka na prenájom veľkú, priestrannú spoločenskú sálu, ktorú je možné využiť na usporiadanie kultúrnych podujatí, stužkových slávností, veľkých aj malých svadieb, narodeninových osláv, životných jubileí, firemných posedení, karu alebo podujatí pre podnikateľské účely.
09.10.2019
Prišla k nám úžasná správa - PhDr. Mgr. Rastislav Blaško, náš občan v rokoch 1971 – 1979, sa ako reprezentant národného tímu Slovenska zúčastnil na 2. majstrovstvách Európy EURO FOOTGOLF v Anglicku, kde s tímom získali historicky bronzové medaily pre Slovensko!
27.09.2019
Upozorňujeme občanov bývajúcich v časti Tunežice, že nové občianske preukazy z dôvodu prečíslovania domov môžu ísť vybavovať až od 15. októbra 2019!
09.10.2019
Termín konania súťaže: 18. október 2019, miesto konania súťaže: Kultúrny dom v Ladcoch. Plagát tu.
01.10.2019
Prvý ročník Ladeckého behu detí sa konal súbežne s behom dospelákov na Butkov, v nedeľu 29. septembra 2019.
20.08.2019
Prečíslovanie domov v časti Tunežice začne od 15. 10. 2019 a bude sa realizovať postupne po uliciach, o čom budú občania vopred informovaní. Začne sa od ulice Hviezdoslavovej.
10.10.2019
Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 09. 10. 2019. Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 16. 10. 2019.
07.10.2019
Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 07. 10. 2019. Lehota na potvrdenie záujmu do dňa: 14. 10. 2019.
30.09.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o organizácii miestneho referenda v obci Ladce.
09.10.2019
Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 09. 10. 2019. Zvesené a stiahnuté z webovej stránky: 16. 10. 2019.
20.09.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o číslovaní stavieb, určovaní názvov ulíc a iných verejných priestranstiev 4/2019 tu.
30.09.2019
Tretí ročník behu sa konal v nedeľu 29. 9. 2019. Štartovalo sa z futbalového ihriska tak, ako po minulé roky. Dĺžka trate bola 7 km, prevýšenie 222 metrov. Organizátorom podujatia boli Únia behov do vrchu, Považská cementáreň Ladce a Obecný úrad Ladce. Beh na Butkov je súčasťou súťaže Slovenský pohár v behu do vrchu 2019.
27.09.2019
Žiadame občanov o trpezlivosť a zvýšenú opatrnosť pri prebiehajúcej rekonštrukcii detského ihriska na ulici Záhradná v obci Ladce. Rekonštrukcia bude ukončená do termínu 30. 11. 2019. Ďakujeme za pochopenie.
30.09.2019
Deti 2. triedy našej MŠ čakalo v šatni v prvých dňoch nového školského roka veľké prekvapenie – nové, farebné skrinky na odkladanie oblečenia a topánok.
27.09.2019
Obecné zastupiteľstvo obce Ladce vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra Obec Ladce, ktorá sa uskutoční na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 14. novembra 2019 o 17.00 hod. v obradnej miestnosti Obecného úradu v Ladcoch.
25.09.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 19. 09. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
26.09.2019
Účel nájmu je umiestnenie predajného stánku zmrzliny žiadateľa EMAKO group., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava.
29.09.2019
Od minulého školského roku je naša škola zapojená do medzinárodného programu - Mladí reportéri pre životné prostredie.
29.09.2019
Súčasťou našej materskej školy je i betónový plot, ktorý doteraz nebol ničím zvláštny, ani výnimočný. Ale keďže sa snažíme v deťoch rozvíjať estetické cítenie, rozhodli sme sa, že ho vymaľujeme.
20.09.2019
Základná škola, Vážska 399, Ladce prijme vychovávateľa/ku v ŠKD. Viac info po kliknutí na odkaz.
17.08.2019
Cesta III. triedy č. 1946 bude definitívne uzavretá na prelome 16. - 17. 08 od 00:00 hod. do 30. 10. 2019. Uzávierka cesty sa netýka účastníkov cestnej premávky smerom Bel. Slatiny - Lom Mojtín - Podmalenica - Ovsiská. Cesta bude uzavretá v tesnej blízkosti sanovaného brala Smetlička.
19.08.2019
Ladecké zvesti - mesiac august 2019 - si môžete prečítať aj tu.
04.09.2019
Oznámenia o zrušení trvalého pobytu pre nasledovných občanov:
20.08.2019
Výzva pre všetkých vlastníkov (správcov, nájomcov) nehnuteľností, na ktorých sa nachádza elektrické vedenie na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedenia.
20.08.2019
Obec Ladce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.
01.08.2019
Vedeli ste, že z 2 nápojových kartónov sa dá vyrobiť 1 m² kuchynských utierok?
16.01.2019
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.
12.09.2019
Zber kovového šrotu bude v stredu 18. 09. 2019 od 7:30 hod. Prosíme občanov, aby kovový šrot vyložili pred brány domov. Ďakujeme, že separujete.