Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Prehľad noviniek na www.ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete. Veríme, že sme vám pri hľadaní oznamov boli nápomocní.

 

 

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

 

01.01.2020
Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty Sledujte úradné oznamy pravidelne a neujde vám nič dôležité!
08.07.2020
Považská vodárenská spoločnosť, a.s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od dňa 9. 7. 2020 do 10. 7. 2020 budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v časti obce Tunežice, preto žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť. Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti. Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/.
03.07.2020
Považská vodárenská spoločnosť, a. s., prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od dňa 6. 7. 2020 do 10. 7. 2020 budú pracovníci prevádzky robiť odpis merania vody v obce Ladce. Preto žiadame odberateľov o sprístupnenie vodomerov. Zároveň žiadame občanov, aby si pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť. Stav meradla je možné nahlásiť aj cez formulár na webovej stránke našej spoločnosti. Adresa webovej stránky resp. formuláru: http://www.povs.sk/zakaznicka-zona/stav-meradla/.
03.07.2020
Zberný dvor bude od 08. 07. 2020 (streda) do 29. 07. 2020 (streda) zatvorený z dôvodu rekonštrukcie. Upozorňujeme! Odpad nenechávajte pred zberným dvorom ani dnu nakoľko to komplikuje rekonštrukčné práce na dvore. Ďakujeme za pochopenie.
08.07.2020
Tradičné pálenie Ďura na Skalke v Horných Ladcoch sa tento rok nemohlo konať. Vírusová situácia pomenila plány všetkým organizátorom kultúrnych a spoločenských akcií, nám ich zmenila tiež. Pálenie vatry sa preto presunulo na 27. júna.
26.06.2020
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 2. júla 2020 (štvrtok) o 18.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
09.03.2020
Čo je zavreté a do kedy, ako pracuje obecný úrad, zavretie MŠ a ZŠ, opatrenia prijaté vládou, info o karanténe a izolácií a všetky ďalšie dôležité informácie týkajúce sa života v obci počas tohto obdobia nájdete tu. Týkajú sa aj VÁS! Kliknite.
14.06.2020
Ako si vy predstavujete pomoc obce mladým, ktorí tu chcú ostať, no nemajú možnosť nájsť vhodný pozemok pre stavbu rodinného domu? Celú otázku aj dôvod jej vzniku nájdete tu.
24.06.2020
Zber plastov bude v piatok 03. 07. 2020 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
17.06.2020
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v nasledovných dňoch obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe na konci stránky, alebo si ich zobrazíte kliknutím na odkaz.
17.02.2020
Ladecké zvesti, mesiac jún 2020, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
15.06.2020
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 04. 06. 2020 je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
19.06.2020
Touto cestou by sme sa chceli ospravedlniť rodinám aj čitateľom Ladeckých zvestí za zle uvedené informácie v rubrike Z matriky obce v čísle LZ 02/2020. Pani Mária Machovičová mala byť uvedená v časti Opustili nás (vo veku 89 rokov) a pani Mária Abrahámovská v časti jubileá, 85. výročie. Ďakujeme za pochopenie nielen zo strany jubilantky, ale aj zo strany smútiacej rodiny a našich čitateľov. Obec Ladce
17.06.2020
Dodatok č. 2 k VZN č. 6/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Obce Ladce. Pozrite si ho tu.
17.06.2020
Záverečný účet Obce Ladce a rozpočtové hospodárenie za rok 2019. Pozrite si ho tu.
17.06.2020
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 03. 2020. Pozrite si ju tu.
13.03.2020
Obecný úrad je otvorený v čase ako obyvkle. Pri vstupe do úradu je však nutné mať rúško (prípadne šál, šatku). Oznámenie je tu.
12.05.2020
Jeho úlohou je zber údajov, ktoré budú mesačne vyhodnocované. Cieľom tohto programu je platiť len za odpady, ktoré naozaj vyprodukujeme. Každý obyvateľ na Vážskej ulici má na smetnej nádobe nálepku s QR kódom, z ktorej bude zaznamenávané koho je nádoba a ako je naplnená. Do rúk obyvatelia Vážskej ulice dostali nálepky na plasty, ktoré nalepia na vrece s plastami a vyložia ho pred dom, kde ho zoberie zberná spoločnosť alebo ho prinesú na zberný dvor. Ostatné odpady, ktoré budú odovzdávané na zbernom dvore nahlásia obsluhe zberného dvora a tie tiež budú zaznamenané. Všetky odpady, ktoré sa takto zaznamenajú potom budú vyhodnocované.
11.05.2020
Nové otázky: Snímanie kódov na odpadkových vreciach; Odpad po rekonštrukcii pomníka; Hlina; Optika na Záhradnej ulici; Drevo zo zberného dvora; Detské ihriská počas COVID; Kríž Butkov a turisti. Prečítajte si odpovede starostu.
04.05.2020
Šitie rúšok v našej obci sa konalo na viac etáp. Dobrovoľníčky, ktoré nám ochotne pomohli, tiež pribúdali postupne.
01.01.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
08.01.2020
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.
29.01.2020
Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2020 sme zverejnili na tejto stránke.