Ak Vás zastihne nešťastie je jedno či Vám pomôže človek v obleku, alebo vo vreci.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

09.12.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 16. decembra 2019 (pondelok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
10.12.2019
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Ladce na 1. polrok 2020
10.12.2019
Nové otázky: Kde dávať elektroodpad? Pokazená lampa; Kedy sa dokončí parkovisko pri MŠ? Zrušený farský ples 2019; Ladecké zvesti na webe; Prášenie v PCLA; Ladecké zvesti 10/2019. Prečítajte si odpovede starostu.
05.12.2019
Starosta obce Ing. Jaroslav Koyš oznamuje, že zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Ladce sa prekladá na pondelok 16. decembra o 17:00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu Ladce.
02.12.2019
Predmet zákazky: Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Ladce. Lehota a spôsob predloženia cenovej ponuky: 13. 12. 2019 do 12.00 hod.
09.12.2019
Tradične na začiatku adventného obdobia pozýva vedenie Cementárne Ladce svojich bývalých spolupracovníkov na stretnutie s kultúrnym programom. To tohtoročné sa konalo dňa 2. decembra 2019.
10.12.2019
Aj keď sa nám nepodarilo uskutočniť všetky naplánované turistiky, bilancia tejto sezóny je pekná. Dokopy sme prešli viac ako 90 km s celkovým prevýšením takmer 5 000 metrov. Už teraz sa tešíme na turistické zážitky v ďalšom roku, aj na nových členov, ktorí sú u nás vždy vítaní.
10.12.2019
Podujatie Starostovská kapustnica a držková sme spolu s rodinou a priateľmi zorganizovali pre občanov Ladiec, Horných Ladiec a Tunežíc aj tento rok. Síce podujatie mierne zmenilo názov, nakoľko sme spravili aj trochu obmenu v podávanom jedle, dôvod jeho usporiadania ostal rovnaký – stretnúť sa, porozprávať o živote v obci, pochutiť si na teplej voňavej kapustnici a držkovej a zabaviť sa.
10.12.2019
Ak sledujete pravidelne správy, určite sa vám do povedomia dostali posledné tragédie v niektorých slovenských obciach. Na email našej obce prišli listy s prosbami o pomoc a informáciami pre tých, ktorí by chceli pomôcť rodinám, ktoré prišli o blízkych alebo domovy.
10.12.2019
Výpočet ekonomicky oprávnených nákladov na opatrovateľskú službu v Ladcoch za rok 2018
09.12.2019
Adventný podvečer 5. decembra bol pre deti a rodiny v Ladcoch výnimočným dňom. Tešili sa na stretnutie so svätým Mikulášom, ktorý najskôr navštívil kostol Božieho milosrdenstva v Ladcoch.
25.11.2019
Ladecké zvesti - mesiac október 2019 - si môžete prečítať aj tu.
09.12.2019
Aj tento rok Materské centrum MIMČO využilo projekt od DM Drogerie. Vytvorili sme už spoločne bylinkovú záhradu pre deti a návštevníkov MŠ Ladce, teraz sme prispeli k realizácii detského ihriska v Ladcoch.
28.11.2019
Návrh rozpočtu na roky 2020 - 2022 nájdete tu
02.12.2019
Prečo sa budú v obci meniť niektoré VZN a zvyšovať poplatky za odpad?
25.11.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 14. 11. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
09.12.2019
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 19 recitátorov z toho v I. kategórii - 8 recitátorov, v II. kategórii - 11 recitátorov, v IV. kategórii - 10 recitátorov.
02.12.2019
Pozývame vás na koncert rádia Muzika. 22. 12. 2019 (nedeľa), DK Ladce od 15:00 hod., vstupné 10 €.
27.11.2019
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady; o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce; o miestnej dani za ubytovanie; dodatok o prevádzkovom poriadku pohrebiska; o poskytovaní sociálnych služieb, o spôsobe a výške úhrad za sociálne služby.
25.11.2019
Dokument "Modernizácia linky rotačnej pece pre výpal cementárskeho slinku" si pozriete kliknutím na jeho názov, alebo otvoríte v súboroch na konci stránky
27.11.2019
Rodičovský ples sa bude konať 25. 01. 2020 a lístky sú už v predaji!
28.11.2019
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov na území obce Ladce.
02.12.2019
Aj tento rok môžu občania našej obce využiť zľavu do kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach.
21.10.2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 02. 2019 od 07:00 do 22:00. Základné informácie nájdete na tomto odkaze.
17.11.2019
Obec spolupracuje s mestom Kelč od júla 2016. Nadviazanie partnerskej spolupráce práve s týmto mestom vzniklo ako prirodzené pokračovanie spolupráce a vzájomných vzťahov dvoch našich školských zariadení, a to Odborného učilišťa Kelč a Odborného učilišťa internátneho Ladce z 80-tych rokov.
29.10.2019
Nakoľko nám často cez formulár Spýtajte sa starostu alebo profil Obec Ladce chodia správy inzertného charakteru, chceme občanov a všetkých pýtajúcich sa upozorniť, že inzeráty (predám, kúpim) sa na facebookovej a webovej stránke snažíme nezverejňovať. Predajcom odporúčame kontaktovať zamestnancov obecného úradu a nechať si oznam vyhlásiť v rozhlase. V prípade inzercie do Ladeckých zvestí nám píšte súkromné správy. Ako inzerciu nechápeme pozvánky na kultúrne, spoločenské či charitatívne akcie, prípadne oznamy o stratených psoch a nájdených predmetoch či ponuky práce. Vždy sa snažíme premyslieť, či darovacie oznamy, predajné oznamy a prijaté ponuky sú vhodné publikovania na našich verejných stránkach a vždy dôkladne zvažujeme, či sú pre našich občanov (fanúšikov) relevantné, potrebné a praktické. Našim cieľom nie je obmedzovanie, ale snaha viesť webovú a facebookovú stránku plnohodnotne a tak, aby sa vám páčila. Ďakujeme za pochopenie.
15.10.2019
Žiadame občanov bývajúcich v časti Tunežice, aby si na domy pripevnili nové súpisné a orientačné čísla, ktoré obdržali v súvislosti s prečíslovaním domov. Účinnosť prečíslovania je od 15. 10. 2019 a je nutné, aby domy boli označené novými číslami. Ďakujeme za pochopenie.
24.09.2019
Obec Ladce ponúka na prenájom veľkú, priestrannú spoločenskú sálu, ktorú je možné využiť na usporiadanie kultúrnych podujatí, stužkových slávností, veľkých aj malých svadieb, narodeninových osláv, životných jubileí, firemných posedení, karu alebo podujatí pre podnikateľské účely.
27.09.2019
Upozorňujeme občanov bývajúcich v časti Tunežice, že nové občianske preukazy z dôvodu prečíslovania domov môžu ísť vybavovať až od 15. októbra 2019!
20.08.2019
Prečíslovanie domov v časti Tunežice začne od 15. 10. 2019 a bude sa realizovať postupne po uliciach, o čom budú občania vopred informovaní. Začne sa od ulice Hviezdoslavovej.
20.08.2019
Obec Ladce, zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom, oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.
16.01.2019
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.
02.12.2019
Zber plastov bude v piatok 06. 12. 2019 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.