Práca šlachtí človeka, práca pre iného šlachtí dvojnásobne.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

17.04.2019
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 25. apríla (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
18.04.2019
Komunálny odpad (Tunežice, bytovky, hlavná cesta) sa bude vyvážať aj na Veľký piatok - čiže dňa 19. 4. 2019.
10.04.2019
Zápis detí bude prebiehať v dňoch 22. 5. – 23. 5. 2019 v čase od 10,00 do 15,30 hod. v priestoroch riaditeľne MŠ.
18.04.2019
Pri športovom areáli v Košeci sa našli dvaja psíkovia – čierny, pravdepodobne Labrador a hnedý huňatý. Prosíme majiteľa, aby si ich prišiel vyzdvihnúť na Zberný dvor obce Košeca.
10.04.2019
Po zimnej údržbe ostali naše komunikácie znečistené od posypového materiálu a od 15. 4. 2019 chceme zametať ulice. Chcel by som preto požiadať majiteľov motorových vozidiel, ktorí parkujú svoje vozidlá na miestnych komunikáciách, aby si vozidlá zaparkovali vo svojich dvoroch a umožnili lepšie očistenie komunikácií. Samozrejme, boli by sme radi, ak by sa naši obyvatelia pridali a očistili si okolie svojho domu či bytovky a prispeli tak k skrášleniu celej našej obce. Ďakujem všetkým, Ing. Jaroslav Koyš, starosta.
31.03.2019
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
10.04.2019
Ladecké zvesti - mesiac apríl 2019 - si môžete prečítať aj tu.
11.03.2019
Správca dane a poplatkov obec Ladce oznamuje, že daň z nehnuteľnosti, za psov a poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2019, si môžete prísť zaplatiť do pokladne na Obecnom úrade v Ladcoch v úradných hodinách. Rozhodnutia daň z nehnuteľností, daň za psov a poplatok za odvoz komunálneho odpadu za rok 2019 si môžete prísť prevziať osobne na Obecný úrad Ladce a zaplatiť na číslo účtu SK77 0200 0000 0000 2232 4372.
31.03.2019
V dňoch 8. 4. 2019 - 16. 4. 2019 sa uskutoční odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach (BEZ OHĽADU NA ZMLUVNÉHO PARTNERA) v obci Ladce. V čase od 9.00 do cca 16.00 hod. Dovoľujeme si preto požiadať všetkých odberateľov el. energie, aby nám v uvedenom termíne sprístupnili svoje odberné miesta a prispeli tak k rýchlemu a presnému vykonaniu odpočtu spotreby el. energie. Zároveň prosíme o zabezpečenie psov v rodinných domoch a pristúpenie el. skriniek. Odpisy bude vykonávať firma STENGL, odpočtár p. Jandušíková Martina. tel.0914 260 257. Žiadne iné osoby okrem poverených spoločnosťou SSD a.s. nie sú oprávnené vykonávať odpočty spotreby elektrickej energie!
28.03.2019
Do súťaže sa môžete telefonicky prihlasovať až do konca apríla. Číslo: 0905 197 201.
10.04.2019
Deň učiteľov sme oslávili aj v Ladcoch. 28. marca 2019 sa konala v obradnej sieni obce tradičná slávnosť, na ktorú boli pozvaní učitelia zo Základnej školy v Ladcoch a z Materskej školy v Ladcoch.
14.04.2019
Prispejte svojou iniciatívou k zlepšeniu súčasného stavu našej autobusovej zástavky.
10.04.2019
Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti Lom Tunežice - zvýšenie ťažby za predpokladu dodržania právnych predpisov a podmienok v nižšie uvedenom dokumente.
15.04.2019
Akoby to bolo len včera, kedy sme hodnotili uplynulú turistickú sezónu a už nám s príchodom jari klope na dvere nová. Aj v tej nadchádzajúcej sme si naplánovali navštíviť krásne a turistami veľmi vyhľadávané miesta našich hôr.
15.04.2019
V sobotu 6. 4. 2019 zakladateľ klubu Ing. Michal Velčík a člen klubu Roman Cahel, v obci Ladce pri Ilave otvorili strelnicu pre členov klubu, ale aj pre verejnosť.
25.02.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 14. 03. 2019, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
10.04.2019
Druhý ročník školského kola v recitácii sa v našej MŠ uskutočnil 29. 3. 2019. Pod vedením pani učiteliek boli deti veľmi pekne pripravené, nemali strach a zapamätali si pomerne dlhé básničky.
10.04.2019
Materské centrum MIMČO v spolupráci s obcou Ladce už druhýkrát úspešne zrealizovalo burzu detského oblečenia, obuvi, doplnkov aj hračiek.
04.04.2019
„Podpora predchádzania vzniku BRKO na území obce Ladce“ je názov projektu, vďaka ktorému sme získali kompostéry pre obyvateľov obce. V rámci projektu sme získali 831 kompostérov určených pre domácnosti a verejné priestranstvá. Ide o kompostér typu TOP THERMO 1050. Dodávateľom bola firma ELKOPLAST, a. s. Trenčianske Teplice.
14.04.2019
Nové otázky: Detské ihriská v Ladcoch; Kontajner na odpad pre občanov; Plná čiara v Ladcoch na ceste; Jamy pri ZŠ; Horné Ladce - otázky; Reakcia na článok o triedení odpadu; Zašpinená komunikácia; Odhŕňanie snehu v Ladcoch, Optická sieť v obci. Prečítajte si odpovede starostu.
14.04.2019
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Milan MAKOŠ, Božena MAKOŠOVÁ, Kvetoslava IŠTOKOVÁ, Roman ŠVANDTNER​.
28.03.2019
Úsmev. Radosť. Bozk. Objatie. To všetko sú prejavy spojené s niečím pozitívnym, milým a pekným. So šťastím. 20. marec sa už niekoľkým rokom oslavuje ako tzv. Deň šťastia.
27.03.2019
Možnosť podať námietky je do dňa 26. 04. 2019
22.03.2019
Psy narodené do 31.8.2018 musia byť začipované do 31.10.2019, psy narodené po dátume 31.8.2019 musia byť začipované najneskôr do 12 týždňov veku. Veterinárny lekár je oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31.10.2019, vlastníkmi ktorých sú osoby v hmotnej núdzi alebo poberatelia minimálneho dôchodku, uhradí štát.
05.03.2019
V apríli 2019 bude realizovaný projekt "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd v okrese Ilava, Ladce - rozšírenie vodovodu a kanalizácie - zmena". Pokyny pre pripojenie na verejnú kanalizáciu sú v dokumente v prílohe.
28.02.2019
Sadzba poplatku za uloženie odpadu na obdobie od 01.03.2019 do 29.02.2020 bude zvýšená o 10 €/t (viď tabuľka po kliknutí na odkaz).
27.02.2019
Tento systém registrácie sa týka výlučne registrácie nových chovov (doposiaľ neregistrovaných v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat (ďalej len „CEHZ“) s maximálne jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu (domáca zabíjačka), prípadne dochovanie do jatočnej hmotnosti s následnou domácou zabíjačkou u fyzických osôb – nepodnikateľov.
25.01.2019
Cenník výšky nájomného za nehnuteľné veci a hnuteľné veci vo vlastníctve obce a úhrady za služby obecného úradu v obci Ladce ako aj ďalšie poplatky nájdete tu.
12.02.2019
Voľby do Európskeho parlamentu na území Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 25. mája 2019 od 7:00 do 22:00 h.
16.01.2019
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2018, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 €.
16.11.2018
Čo by ste chceli, aby bolo v rozpočte obce na budúci rok? Do čoho by mala obec investovať peniaze, aké projekty, organizácie či inštitúcie by mala z rozpočtu financovať alebo podporiť? Obec už má predstavu o smerovaní rozpočtu na ďalší rok, ale aj Vaše názory sú pre jej fungovanie dôležité a podnecujúce.
29.11.2018
Starosta obce ďakuje za vyjadrenie názorov na dopravnú situáciu v obci. Jeho odpoveď ako aj staršie otázky, odpovede a názory občanov nájdete tu.
10.04.2019
Zber plastov bude v piatok 12. 04. 2019 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.