Skúsme byť lepší zajtra ako sme boli dnes.

Prehľad noviniek na www.ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete. Veríme, že sme vám pri hľadaní oznamov boli nápomocní.

 

 

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

 

26.01.2023
Oznamujeme občanom, že zajtra t. j. 27.01.2023 bude ZATVORENÁ MATRIKA z dôvodu školenia.
26.01.2023
Vážení obyvatelia, pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30.01.2023, v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme časť verejného osvetlenia.
23.01.2023
Verejná doprava je nevyhnutnou súčasťou kvalitného života, preto si Vám dovoľujeme predstaviť spôsoby ako bezpečne a spoľahlivo využiť verejnú železničnú dopravu.
17.01.2023
REFERENDUM 2023 sa bude konať už túto sobotu 21.01.2023. Volebné miestnosti budú pre občanov otvorené od 7.00 hod. do 22.00 hod. Všetky informácie pre voličov si zobrazíte kliknutím na odkaz.
24.11.2022
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 24. 01. 2023 obmedzená distribúcia elektrickej energie v našej obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, si zobrazíte kliknutím na odkaz.
11.01.2023
Obec Ladce ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2022 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Ladce, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2023.
10.01.2023
11. decembra 2022 vstúpil do platnosti nový Grafikon vlakovej dopravy Železníc Slovenskej republiky 2022/2023.
12.01.2023
Harmonogram vývozu odpadu pre 1. štvrťrok 2023. Upozorňujeme však, že harmonogram je dočasný a môže sa ešte meniť. Na prípadné zmeny Vás včas upozorníme.
22.12.2022
23.12.2022 (piatok) - 8.30 - 15.00 hod, 26.12.2022 (pondelok) - SVIATOK, 27.12.2022 (utorok) - 8.30 - 15.00 hod, 28.12.2022 (streda) - 8.30 - 12.00 hod 13:00 - 15:00 15:30 - 17:00 hod, 30.12.2022 (piatok) - 8.30 - 15.00 hod, 02.01.2023 (pondelok) - 8.30 - 15.00 hod, 03.01.2023 (utorok) - 8.30 - 15.00 hod, 04.01.2023 (streda) - 8.30 - 12.00 hod 13:00 - 15:00 15:30 - 17:00 hod, 05.01.2023 (štvrtok) - 8.30 - 15.00 hod,
20.12.2022
Detská ambulancia MUDr. Dariny Čikovej v Beluši nebude ordinovať v dňoch od 27.12.2022 do 30.12.2022. Po predchádzajúcom telefonickom dohovore akútne stavy ošetrí v čase od 07:00 - 13:00 hod. MUDr. Talafa, Súhradka 191, Lednické Rovne 02061, tel. číslo 042/469 35 89.
02.01.2023
Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje odberateľom vody v obci Ladce a Tunežice , že od 02.01.2023 do 10.01.2023 bude prebiehať odpočet vodomerov z dôvodu zmeny ceny vody a stočného. Prosíme majiteľov rodinných domov, aby umožnili pracovníkom prevádzky prístup k vodomerom, zabezpečili psov v rod. domoch a prípadne odstránili sneh z vodomerných šácht. Stav vodomeru môžu nahlásiť i telefonicky na č. 4624197 v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 15.00 hod.
19.12.2022
Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov Beluša oznamuje odberateľom vody v obci Ladce, aby si skontrolovali svoje odberné miesta z dôvodu zvýšeného odberu vody v obci. Prípadnú poruchu nahláste na tel. č. 4624197.
14.12.2022
Oznamujeme občanom, že 21. 12. 2022​ (v stredu) sa v obci uskutoční výkup papiera výmenou za hygienické výrobky.
06.12.2022
Dňa 22.12.2022 Vás pozývame na kultúrno-filmový večer s Marekom Slobodníkom a Mirom Remom so začiatkom o 17.00 hod.
25.11.2022
Tu si môžete pozrieť návrh rozpočtu na rok 2023
05.12.2022
Základná škola, Vážska ulica 399/5, 018 63 Ladce príjme do pracovného pomeru pomocnú kuchárku. Miesto práce: Základná škola Ladce Predpokladaný termín nástupu: 09.01.2023 Druh pracovného pomeru: plný úväzok Životopis spolu so žiadosťou o prijatie posielajte do 13.12.2022 na e-mailovú adresu: zs.ladce@zoznam.sk alebo na adresu: Základná škola, Vážska ulica 399/5, 018 63 LADCE. Tel. kontakt: 042/4628232, 0917 538 007 Na pohovor budú uchádzači pozvaní.
08.12.2022
Oznamujeme občanom, že dňa 9.12.2022 (t.j. v piatok) o 12:00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirény. Nová siréna je umiestnená na budove Obecného úradu v Ladcoch.
07.12.2022
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 14. decembra 2022 (streda) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.
07.12.2022
Na základe konzultácie s RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici pre vysokú chorobnosť detí bude MŠ v Ladcoch v dňoch 08.12. - 09.12.2022 ZATVORENÁ.
24.11.2022
RZ pri ZŠ Ladce v spolupráci s obcou Ladce Vás srdečne pozýva dňa 10.12.2022 na Jesenno - zimnú burzu pre dospelých v DK Ladce v čase od 09.00 - 16.00 hod.
24.11.2022
Považská cementáreň, a. s. Ladce, Obecný úrad Ladce a Farnosť Ladce, Vás pozývajú na Adventný koncert, ktorý sa uskutoční 17.12.2022 o 16.00 hod. v DK Ladce. Na koncerte vystúpi The Gospel Family z Novej Dubnice a operný spevák Gustáv Beláček - sólista SND. Vstup je voľný!
25.11.2022
Všeobecne záväzné nariadenie o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenie o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Ladce
18.11.2022
Z technických príčin sa oprava cesty od vjazdu do kameňolomu až po chatu Muflónka prekladá na 21.11.2022 až 23.11.2022. Cesta bude uzavretá, žiadame vodičov, aby rešpektovali zákaz vjazdu motorových vozidiel. Ďakujeme za pochopenie.
14.11.2022
Pošta Ladce bude dňa 15.11.2022 ZATVORENÁ.
30.10.2022
Včera, 29. októbra 2022, sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí, teda voľby na starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva, na volebné obdobie rokov 2022 – 2026. Tu Vám prinášame výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2022.
09.11.2022
Zber plastov bude v piatok 11.11.2022 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
27.10.2022
Blíži sa Sviatok všetkých svätých, kedy si každoročne uctievame našich blízkych zosnulých. Obchody nám celé týždne pred sviatkami ponúkajú množstvo umelých kvetov, vencov, plastových kahancov a rôznych dekorácií, ktoré štandardne nosíme na hroby. Tento prejav úcty sa však spája aj s iným obrazom, ktorý vidieť po skončení týchto sviatkov. Blikajúce sviečky a farebné vence sa veľmi rýchlo premenia na odpad, ktorý končí na skládkach. Typickým odpadom počas tohto sviatku býva sklo, plasty, bioodpad a vosk, väčšinou nevytriedený na jednej kope. Ako sa odpadu vyhnúť?
21.10.2022
U P O Z O R N E N I E Z dôvodu rekonštrukcie cesty na Záhradnej ulici v čase od pondelka 24.10.2022 žiadame majiteľov osobných vozidiel, aby svoje vozidlá neparkovali na plochách pred bytovkami č. 565/8, 142/10, 144/15 a 143/12, ale využili parkovacie miesta pred obecným úradom a kultúrnym domom. Zákaz parkovania vozidiel bude platiť približne 10 pracovných dní. Za rešpektovanie uvedeného zákazu vopred ďakujeme.
17.10.2022
Nové otázky: Uvítanie detí do života, Stojisko na smetné nádoby na Záhradnej ulici, Rozhlas a kanalizácia na Tajovského ulici, Ladecké zvesti, Kosenie futbalového ihriska, Prečítajte si odpovede starostu!
03.10.2022
Pozrite si najnovšie fotky v galérii. 6. ročník beh na Butkov, Stojisko na smetné nádoby pri bytovom dome č. 157 a č. 540, Pokračovanie v obnove kaštieľa 2022.
12.09.2022
Obec Ladce vybudovala samostatnú - stojanovú, verejne prístupnú nabíjaciu stanicu 24h denne, umiestnenú na obecnom pozemku, a na existujúcom parkovacom mieste pred obecným úradom.
09.06.2022
Vzhľadom k dopytu od občanov je možné zakúpiť si rozložiteľné (BIO) vrecká vhodné do malých košíkov s objemom 10 l aj na našom obecnom úrade alebo zbernom dvore. Takéto vrecká boli distribuované na začiatku roka 2022 do domácností bytoviek. Balík obsahuje 25 ks vreciek. Cena balíka je 2 €.
12.10.2022
Oznamujeme občanom, že zber elektroodpadu bude zajtra 13.10.2022 od 7.30 hod. Elektroodpad je potrebné vyložiť pred brány domov a ku smetným nádobám pri bytovkách. Ďakujeme, že separujete.
04.10.2022
Materské centrum MIMČO v spolupráci s obcou Ladce Vás srdečne pozýva dňa 14.10.2022 na jesenno - zimnú burzu spojenú so zbierkou pre nemocnicu Považská Bystrica a Centrum pre Deti a Rodiny Bytča.
04.10.2022
Pozývame Vás na rybárske preteky VN Tunežice, ktoré sa budú konať 15.10.2022. Prezentácia a losovanie lovných miest začne 5.30 hod. Nemusíš byť rybár ak si chceš zachytať. Stačí jedna udica na plavák a zaplatiť si štartovné. Cena štartovného je 15 eur. Veľmi radi vás privítame!
31.08.2022
V poslednom období podvodníci s úmyslom vylákať od seniorov celoživotné úspory, kontaktujú seniorov telefonicky na pevnú linku v priebehu celého dňa alebo ich navštívia osobne. Treba byť opatrní a nedávať im žiadne peniaze.
19.09.2022
Zber kovového šrotu sa uskutoční v stredu 21.09.2022 od 7:30 hod. Prosíme občanov, aby kovový šrot vyložili pred brány rodinných domov a k smetným nádobám pri bytových domoch. Ďakujeme, že separujete.
09.09.2022
OR HaZZ v Trenčíne odvoláva dňom 09. 09. 2022 od 08:00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
30.08.2022
Obec Ladce oznamuje, že kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce Ladce sa doručujú najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb, t. j. najneskôr do 30.08.2022 (utorok) do 24:00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie v Ladcoch: Ľubomíra Porubčanová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Ladcoch Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie: • sídlo: Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce • telefónne číslo: 0902 967 570 • emailová adresa: l.porubcanova@ladce.sk
22.08.2022
Riaditeľstvo MŠ Ladce oznamuje, že dňa 30.8.2022 o 15.15 hod. v 4. triede materskej školy sa uskutoční krátka informačná schôdza s rodičmi novo prijatých detí na šk. rok 2022/2023.
23.08.2022
Považská cementáreň a. s. Ladce upozorňuje občanov na zákaz vstupu do lomu Butkov dňa 24. augusta 2022 v čase od 06:00 do 15:00 hod. pre vykonávanie trhacích prác veľkého rozsahu. Tento zákaz platí aj mimo vykonávania trhacích prác veľkého rozsahu.
13.06.2022
Všetky informácie o voľbách nájdete na tomto odkaze. Voľby sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h.
29.06.2022
Obec Ladce vyhlasuje 2.kolo Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku, parcela registra „C“, parc. č. 93/15, druh pozemku Orná pôda o výmere 8827 m2, zapísaný na LV č. 2023 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálne územie Ladce. Minimálna vyhlasovateľom požadovaná kúpna cena za predaj pozemku: 35 €/1 m2.
09.08.2022
Materské centrum MIMČO v spolupráci s obcou Ladce Vás srdečne pozýva na kúzelnícké piatkové poobedie, ktoré sa uskutoční 12. 8. 2022 (tento piatok) o 16:00 hod v MŠ Ladce. Vstup je voľný. Pre všetkých je pripravená sladká odmena za pozornosť. Tešíme sa na Vás!
18.07.2022
Dňa 14. augusta 2022 sa uskutoční Národný turusitický výstup abstinujúcich na Butkov. Hlásiť sa treba do 6. 8. 2022. Program a ostatné dôležité informácie si pozrite po kliknutí na odkaz.
07.07.2022
Oznamujeme všetkým osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom vo svojich nehnuteľnostiach, že NASTALI ZMENY V LEGISLATÍVE k príspevku za ubytovanie.
20.06.2022
Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Povie vám to aplikácia. Jej stiahnutie je zadarmo.
28.06.2022
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 27.6.2022 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
24.06.2022
Polícia SR upozorňuje občanov, že v poslednom období dochádza vo viacerých obciach na Považí k vlámaniu a krádežiam v kostoloch. Prosíme občanov, aby boli nápomocní pri ochrane týchto objektov a prípadne podozrivé správanie osôb hlásili na polícií.
01.04.2022
Aktuálne Ladecké zvesti si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
20.06.2022
Nové platné VZN na webe - Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.
07.06.2022
Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce príjme do pracovného pomeru upratovačku. Miesto práce: Základná škola Ladce Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2022 Druh pracovného pomeru: plný úväzok Životopis spolu so žiadosťou o prijatie posielajte do 17.06.2022 na e-mailovú adresu: zs.ladce@zoznam.sk alebo na adresu: Základná škola, Vážska ulica 399/5, 018 63 LADCE. Tel. kontakt: 042/4628232, 0917 538 007 Na pohovor budú uchádzači pozvaní.
04.06.2022
Schválený územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, rok 2022. Všetky dokumenty nájdete v PDF na tomto odkaze.
26.07.2022
Pozývame Vás na nultý ročník rockového festivalu, ktorý sa uskutoční 6. augusta 2022 v areáli futbalového ihriska pri KD Ladce.
28.04.2022
Plán nepokutovať vozidlá v novovytvorenej obytnej zóne platil len v prechodnom období, počas ktorého si majitelia vozidiel mali osvojiť nové dopravné pravidlá a začať ich poctivo rešpektovať. Nakoľko pravidlá cestnej premávky majú byť dodržiavané, od 1. 5. 2022 budeme tých, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie, písomne upozorňovať. Ak náprava nenastane, obec bude situáciu riešiť v spolupráci s dopravnou políciou. Viac v ozname.
01.04.2022
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v máji je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
24.01.2022
Pozrite, kedy sa v obci bude zbierať triedený odpad.
20.03.2022
Obec Ladce v mesiaci február osadila nové dopravné značenie na uliciach Pavla Koyša, Ľudovíta Štúra, Jána Kollára, Vážska a na Kukučínovej ulici. Od dňa osadenia sa teda územia týchto ulíc stali obytnými zónami, v ktorých platia prísnejšie pravidlá cestnej premávky. Tí, ktorí majú vodičský preukaz si určite uvedomujú, že v obytnej zóne platí istý súbor pravidiel, ktoré treba dodržiavať – je to najmä znížená rýchlosť a parkovanie len na miestach pre to určených.
20.03.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie uvedených povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €.
03.03.2022
Na tejto podstránke zverejňujeme informácie pre dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť utečencom z Ukrajiny, a tiež informácie pre širokú verejnosť.
03.01.2022
V posledných Ladeckých zvestiach v roku 2021 sa v rámci článku o obecnom zastupiteľstve dostala k občanom informácia o premiestnení autobusovej zastávky v Ladcoch. Prečo sa o tejto téme diskutuje? Dočítate sa v článku, na ktorý majú občania možnosť reagovať (a to aj anonymne).