Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Prehľad noviniek na www.ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete. Veríme, že sme vám pri hľadaní oznamov boli nápomocní.

 

 

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

 

11.09.2020
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 17. septembra 2020 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
21.09.2020
V stredu dňa 23.09.2020 bude zber kovového šrotu. Kovový šrot je potrebné vyložiť pred brány domov. Zber bude prebiehať od 8:00 hod. Ďakujeme, že separujete!
07.09.2020
Plagáty a pozvánky - zapojte sa do predaja alebo do darovania aj vy! Čo sa môže predávať? Čo môžete darovať a komu? Kliknite.
03.07.2020
Zberný dvor bude zatvorený z dôvodu rekonštrukcie. Upozorňujeme! Odpad nenechávajte pred zberným dvorom ani ho neprehadzujte dnu nakoľko to komplikuje rekonštrukčné práce na dvore. Otvorenie zberného dvora sa odkladá na neurčito z dôvodu posunutia termínu dokončenia prác. Prebiehať budú mimoriadne zbery, o ktorých budete dopredu informovaní. Ďakujeme za pochopenie.
03.09.2020
Nové otázky: Kedy sa otvorí zberný dvor a kam majú ľudia nosiť odpady; Optika v Ladcoch; Separovanie odpadu v Ladcoch; Reakcia k ukradnutému oploteniu na ihrisku v Tunežiciach; Stav vodných tokov v obci; Presunutie kompostérov; Oplotenie na ihrisku v Tunežiciach; Obecný rozhlas v Ladcoch. Prečítajte si odpovede starostu.
27.07.2020
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v nasledovných dňoch obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe na konci stránky, alebo si ich zobrazíte kliknutím na odkaz.
18.08.2020
Vzhľadom k situácii ohľadom Coronavírusu boli tohtoročné Dni obce Ladce zmenené. Konala sa len výstava v DK Ladce so sprievodným programom, program na námestí pred DK tento rok nebol. Akcia bola podporená finančným príspevkom z TSK.
01.01.2020
Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty Sledujte úradné oznamy pravidelne a neujde vám nič dôležité!
13.07.2020
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 02. 07. 2020 je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
28.07.2020
Ešte prednedávnom sme mali v obci hlavné detské ihrisko, ktoré však už dlhšie nespĺňalo predpísané normy. Bolo potrebné ho obnoviť. Dôvodom obnovy bol nielen jeho stav, ale aj myšlienka vytvoriť priestor pre deti a ich rodičov či starých rodičov.
18.08.2020
Materské centrum MIMČO tieto prázdniny úspešne realizovalo prvý denný zážitkový tábor.
18.08.2020
V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.
09.03.2020
Čo je zavreté a do kedy, ako pracuje obecný úrad, zavretie MŠ a ZŠ, opatrenia prijaté vládou, info o karanténe a izolácií a všetky ďalšie dôležité informácie týkajúce sa života v obci počas tohto obdobia nájdete tu. Týkajú sa aj VÁS! Kliknite.
14.06.2020
Ako si vy predstavujete pomoc obce mladým, ktorí tu chcú ostať, no nemajú možnosť nájsť vhodný pozemok pre stavbu rodinného domu? Celú otázku aj dôvod jej vzniku nájdete tu.
17.02.2020
Ladecké zvesti, mesiac jún 2020, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
01.01.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
08.01.2020
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.
07.09.2020
Zber plastov bude v piatok 11. 09. 2020 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.