Ako ty ľúbiš tak budeš aj ty ľúbený. Ako ty ničíš, tak budeš aj ty zničený.

Prehľad noviniek na www.ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete. Veríme, že sme vám pri hľadaní oznamov boli nápomocní.

 

 

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

 

31.08.2022
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude dňa 03. 10. 2022 obmedzená distribúcia elektrickej energie v našej obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, si zobrazíte kliknutím na odkaz.
27.09.2022
28.09.2022 (streda) - ZATVORENÉ 29.09.2022 (štvrtok) - 8.30 - 15.00 hod 30.09.2022 (piatok) - 8.30 - 15.00 hod
12.09.2022
Obec Ladce vybudovala samostatnú - stojanovú, verejne prístupnú nabíjaciu stanicu 24h denne, umiestnenú na obecnom pozemku, a na existujúcom parkovacom mieste pred obecným úradom.
09.06.2022
Vzhľadom k dopytu od občanov je možné zakúpiť si rozložiteľné (BIO) vrecká vhodné do malých košíkov s objemom 10 l aj na našom obecnom úrade alebo zbernom dvore. Takéto vrecká boli distribuované na začiatku roka 2022 do domácností bytoviek. Balík obsahuje 25 ks vreciek. Cena balíka je 2 €.
31.08.2022
V poslednom období podvodníci s úmyslom vylákať od seniorov celoživotné úspory, kontaktujú seniorov telefonicky na pevnú linku v priebehu celého dňa alebo ich navštívia osobne. Treba byť opatrní a nedávať im žiadne peniaze.
14.09.2022
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 22. septembra 2022 (štvrtok) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.
19.09.2022
Zber kovového šrotu sa uskutoční v stredu 21.09.2022 od 7:30 hod. Prosíme občanov, aby kovový šrot vyložili pred brány rodinných domov a k smetným nádobám pri bytových domoch. Ďakujeme, že separujete.
09.09.2022
OR HaZZ v Trenčíne odvoláva dňom 09. 09. 2022 od 08:00 hod. čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
30.08.2022
Obec Ladce oznamuje, že kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce Ladce sa doručujú najneskôr 60 dní pred dňom konania volieb, t. j. najneskôr do 30.08.2022 (utorok) do 24:00 hod. zapisovateľke miestnej volebnej komisie v Ladcoch: Ľubomíra Porubčanová, zapisovateľka miestnej volebnej komisie v Ladcoch Kontakt na zapisovateľa miestnej volebnej komisie: • sídlo: Obecný úrad Ladce, Hviezdoslavova ulica 599/133, 018 63 Ladce • telefónne číslo: 0902 967 570 • emailová adresa: l.porubcanova@ladce.sk
22.08.2022
Riaditeľstvo MŠ Ladce oznamuje, že dňa 30.8.2022 o 15.15 hod. v 4. triede materskej školy sa uskutoční krátka informačná schôdza s rodičmi novo prijatých detí na šk. rok 2022/2023.
23.08.2022
Riaditeľstvo MŠ Ladce oznamuje, že dňa 02.09.2022 je MŠ bez prevádzky. Školský rok sa začína 05.09.2022.
23.08.2022
Považská cementáreň a. s. Ladce upozorňuje občanov na zákaz vstupu do lomu Butkov dňa 24. augusta 2022 v čase od 06:00 do 15:00 hod. pre vykonávanie trhacích prác veľkého rozsahu. Tento zákaz platí aj mimo vykonávania trhacích prác veľkého rozsahu.
17.08.2022
Zber plastov bude v piatok 19. 08. 2022 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
17.08.2022
Do bufetu v Považskej cementárni a.s. Ladce príjmu pracovnú silu. Záujemcovia sa môžu informovať u vedúcej jedálne v Považskej cementárni a.s. Ladce.
13.06.2022
Všetky informácie o voľbách nájdete na tomto odkaze. Voľby sa konajú v sobotu 29. októbra 2022 od 07.00 h do 20.00 h.
29.06.2022
Obec Ladce vyhlasuje 2.kolo Obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku, parcela registra „C“, parc. č. 93/15, druh pozemku Orná pôda o výmere 8827 m2, zapísaný na LV č. 2023 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálne územie Ladce. Minimálna vyhlasovateľom požadovaná kúpna cena za predaj pozemku: 35 €/1 m2.
09.08.2022
Materské centrum MIMČO v spolupráci s obcou Ladce Vás srdečne pozýva na kúzelnícké piatkové poobedie, ktoré sa uskutoční 12. 8. 2022 (tento piatok) o 16:00 hod v MŠ Ladce. Vstup je voľný. Pre všetkých je pripravená sladká odmena za pozornosť. Tešíme sa na Vás!
18.07.2022
Dňa 14. augusta 2022 sa uskutoční Národný turusitický výstup abstinujúcich na Butkov. Hlásiť sa treba do 6. 8. 2022. Program a ostatné dôležité informácie si pozrite po kliknutí na odkaz.
07.07.2022
Oznamujeme všetkým osobám, ktoré poskytujú ubytovanie odídencom vo svojich nehnuteľnostiach, že NASTALI ZMENY V LEGISLATÍVE k príspevku za ubytovanie.
02.05.2022
Pozrite si fotky z Dni obce 2022, z Dňa stavbárov, ŠH ZO SZZP a fotky z ukončenia hasičského krúžku v MŠ.
20.06.2022
Chcete vedieť čo sa deje v našej obci? Povie vám to aplikácia. Jej stiahnutie je zadarmo.
28.06.2022
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 27.6.2022 od 08:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
24.06.2022
Polícia SR upozorňuje občanov, že v poslednom období dochádza vo viacerých obciach na Považí k vlámaniu a krádežiam v kostoloch. Prosíme občanov, aby boli nápomocní pri ochrane týchto objektov a prípadne podozrivé správanie osôb hlásili na polícií.
01.04.2022
Aktuálne Ladecké zvesti si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
20.06.2022
Nové platné VZN na webe - Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2022 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v materskej škole, v školskom klube detí a v školských jedálňach v obci Ladce.
09.06.2022
Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje odberateľom vody v obci Ladce, aby si skontrolovali svoje odberné miesta z dôvodu zvýšeného odberu vody v obci. Prípadnú poruchu nahláste na tel. č. 4331153.
07.06.2022
Základná škola, Vážska 399, 018 63 Ladce príjme do pracovného pomeru upratovačku. Miesto práce: Základná škola Ladce Predpokladaný termín nástupu: 01.07.2022 Druh pracovného pomeru: plný úväzok Životopis spolu so žiadosťou o prijatie posielajte do 17.06.2022 na e-mailovú adresu: zs.ladce@zoznam.sk alebo na adresu: Základná škola, Vážska ulica 399/5, 018 63 LADCE. Tel. kontakt: 042/4628232, 0917 538 007 Na pohovor budú uchádzači pozvaní.
04.06.2022
Schválený územný plán obce Ladce, Zmeny a doplnky č. 2, rok 2022. Všetky dokumenty nájdete v PDF na tomto odkaze.
26.07.2022
Pozývame Vás na nultý ročník rockového festivalu, ktorý sa uskutoční 6. augusta 2022 v areáli futbalového ihriska pri KD Ladce.
28.04.2022
Plán nepokutovať vozidlá v novovytvorenej obytnej zóne platil len v prechodnom období, počas ktorého si majitelia vozidiel mali osvojiť nové dopravné pravidlá a začať ich poctivo rešpektovať. Nakoľko pravidlá cestnej premávky majú byť dodržiavané, od 1. 5. 2022 budeme tých, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie, písomne upozorňovať. Ak náprava nenastane, obec bude situáciu riešiť v spolupráci s dopravnou políciou. Viac v ozname.
21.05.2022
Nové otázky: Výpadky prúdu; Parkovanie v oblasti "Obytná zóna"; Geologický výskum Horné Ladce; Meranie prašnosti z cementárne; VÚB bankomat v Ladcoch; Testovací zber odpadu na Vážskej ulici; Optika na Záhradnej a Cementárskej ulici. Prečítajte si odpovede starostu!
01.04.2022
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v máji je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
24.01.2022
Pozrite, kedy sa v obci bude zbierať triedený odpad.
20.03.2022
Obec Ladce v mesiaci február osadila nové dopravné značenie na uliciach Pavla Koyša, Ľudovíta Štúra, Jána Kollára, Vážska a na Kukučínovej ulici. Od dňa osadenia sa teda územia týchto ulíc stali obytnými zónami, v ktorých platia prísnejšie pravidlá cestnej premávky. Tí, ktorí majú vodičský preukaz si určite uvedomujú, že v obytnej zóne platí istý súbor pravidiel, ktoré treba dodržiavať – je to najmä znížená rýchlosť a parkovanie len na miestach pre to určených.
20.03.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie uvedených povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €.
03.03.2022
Na tejto podstránke zverejňujeme informácie pre dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť utečencom z Ukrajiny, a tiež informácie pre širokú verejnosť.
03.01.2022
V posledných Ladeckých zvestiach v roku 2021 sa v rámci článku o obecnom zastupiteľstve dostala k občanom informácia o premiestnení autobusovej zastávky v Ladcoch. Prečo sa o tejto téme diskutuje? Dočítate sa v článku, na ktorý majú občania možnosť reagovať (a to aj anonymne).
03.01.2022
Pozrite si dôležité dokumenty, na ktorých vidieť navrhované úpravy Územného plánu obce a vznik nových lokalít pre výstavbu, či rekreáciu.
03.08.2021
Ponúkame vám vizualizáciu zmien, ktoré by sa časom mohli udiať aj v našej obci. Vizualizácia ukazuje možnosti pretvorenia priestoru popri ceste 1. triedy od domu kultúry až po hlavnú križovatku a priestoru okolo cintorína v Ladcoch.
18.07.2022
Srdečne Vás pozývame na DNI OBCE LADCE 2022, ktoré sa uskutoční od 22. 07. - 23. 07. 2022 pred Kultúrnym domom Ladce a v Kultúrnom dome Ladce. Víkend plný zábavy sa odštartuje 22.07.2022 hudobným večerom so skupinou FONETIK a bude pokračovať bohatým kultúrnym programom dňa 23.07.2022 od 14.30 hod.
18.07.2022
Pápežské misijné diela a Nadácia AGAPA Vás pozývajú na Benefičný koncert na hore Butkov, ktorý sa uskutoční 29. júla 2022 o 18. hodine. Vystúpia Kandráčovci a Vlasta Mudríková. 
03.08.2021
Na tejto podstránke nájdete vizualizáciu, ktorá komplexne ukazuje ako by mohla revitalizácia cintorína vyzerať vo finále.
01.01.2021
Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty Sledujte úradné oznamy pravidelne a neujde vám nič dôležité!
16.12.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
14.06.2020
Ako si vy predstavujete pomoc obce mladým, ktorí tu chcú ostať, no nemajú možnosť nájsť vhodný pozemok pre stavbu rodinného domu? Celú otázku aj dôvod jej vzniku nájdete tu.
20.06.2022
Dňa 25. 6. 2022 o cca 15.30 hod. budú našou obcou prechádzať historické vozidlá smerom na Belušu a Považskú Bystricu. Účastníci akcie sú členmi Veterán klubu Manín Považská Bystrica.
01.07.2022
Základná škola, Vážska ulica 399/5, Ladce prijme do pracovného pomeru na plný úväzok (od 01.09.2022) dvoch pedagogických asistentov a školského psychológa na polovičný úväzok. Podmienky: kvalifikačné predpoklady v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z. z. (príloha č. 6 a príloha č. 10), bezúhonnosť a zdravotná spôsobilosť. Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov posielajte do 12. júla 2022 na adresu: Základná škola, Vážska ulica 399/5, 018 63 Ladce alebo elektronicky na adresu: zs.ladce@zoznam.sk. Bližšie informácie na tel. č.: 042/4628 232, 0917 538 007.
09.08.2022
Silvia Da Col Heisar, s.r.o. a obec Ladce Vás pozývajú na prednášku JUDr. Mgr. Tomáša Michalíka, PhD. "Od Motešických k sestrám vincentkám", ktorá sa uskutoční dňa 10. 08. 2022 o 15.00 hod. v KD Ladce.
16.08.2022
Považská cementáreň, a.s., Ladce upozorňuje na zákaz vstupu do oblasti lomu Butkov v stredu 17.08.2022 v čase od 6,00 hod. do 15,00 hod. pre vykonávanie trhacích prác veľkého rozsahu.
15.08.2022
Oznamujeme občanom, že v utorok dňa 16.08.2022 bude obecný úrad v Ladcoch z dôvodu školenia zatvorený.