Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

09.03.2020
Čo je zavreté a do kedy, ako pracuje obecný úrad, zavretie MŠ a ZŠ, opatrenia prijaté vládou, info o karanténe a izolácií a všetky ďalšie dôležité informácie týkajúce sa života v obci počas tohto obdobia nájdete tu. Týkajú sa aj VÁS! Kliknite.
26.03.2020
Prosíme občanov, ktorí majú naviac nepotrebné gumičky, prípadne šnúrky, ktoré by sme mohli použiť pri výrobe rúšok, aby ich v prípade ochoty priniesli na obecný úrad. Úprimne ďakujeme.
13.03.2020
Z dôvodu nariadení proti šíreniu koronavírusu bude Obecný úrad Ladce pre verejnosť s platnosťou od 13. 03. 2020 zatvorený. V nutných prípadoch volajte na tel. číslo 0902 967 570, 0902 967 572. Zberový dvor bude zatvorený od soboty 14. 3. 2020 až do odvolania. Rozhodnutia daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad sa budú vydávať pri vchodových dverách obecného úradu v pracovných dňoch v čase od 10:00 do 11:00 hod. a od 13:00 do 15:00 hod. Žiadame občanov aby si chodili preberať rozhodnutia v rúškach.
01.01.2020
Úradná tabuľa na tejto stránke prináša možnosť prečítať si všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty. Sledujte úradnú tabulu a neujde vám nič dôležité!
24.03.2020
Nové otázky: Karanténa v obci; Zákaz vstupu do obce a na Butkov; Ako postupovať v prípade, že poznáme občanov, ktorí nie sú v povinnej karanténe? Prečítajte si odpovede starostu.
24.03.2020
Aj tento rok sme jarnú burzu detského oblečenia chceli spojiť s milým, charitatívnym skutkom. Okrem predaja oblečenia sme zbierali posteľnú bielizeň pre nemocnicu v Ilave a v Považskej Bystrici.
25.02.2020
Stredoslovenská distribučná, a. s. zrušila termín vypnutia elektriny 27. 03. 2020 v čase od 7.30 do 15.30 hod., Ladce, Janka Kráľa, vypnutie sa nekoná, elektrická energia prerušená nebude.
16.03.2020
Upozorňujeme občanov na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu.
15.03.2020
arná burza, ktorá sa konala 6. 3. 2020 sa nám na základe spätnej väzby veľmi podarila. Predávalo sa síce za sychravejšieho počasia, ale napriek tomu prišlo mnoho ľudí, ktorí si nakúpili krásne, no lacné veci.
04.03.2020
Správa daní a poplatkov oznamuje, že si občania môžu prísť na Obecný úrad v Ladcoch počas pracovných dní v úradných hodinách zaplatiť daň z nehnuteľnosti, daň za psa a poplatok za komunálny odpad.
26.02.2020
Návrh dodatku č. 1 k VZN 2/2019, ktorým sa určuje výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školského zariadenia.
01.03.2020
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Ladce za rok 2019 je 37,74 %.
29.02.2020
Zápis detí bude prebiehať v dňoch 5. 5. – 6. 5. 2020 v čase od 10:00 do 15:30 hod. v priestoroch riaditeľne MŠ.
01.03.2020
Fotogaléria tu.
24.02.2020
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 13. 02. 2020 je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
23.02.2020
Zmena v prečíslovaní orientačných čísiel domov v obci Ladce začne od 15. 03. 2020 a bude prečíslovaná ulica Hviezdoslavova v Ladcoch, o čom budú občania vopred informovaní tak, že im bude doručené oznámenie o Zmene orientačného čísla s dátumom účinnosti zmeny a nová tabuľka s prideleným orientačným číslom.
17.02.2020
Ladecké zvesti, mesiac február 2020, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla v tomto roku, alebo archív čísiel, kliknite sem tiež.
05.02.2020
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 13. februára 2020 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
10.02.2020
Kalendár plánovaných aktivít v Ladcoch na rok 2020 sme zverejnili na webovej stránke. Na čo sa môžete tešiť tento rok? Kliknite!
23.02.2020
Tento príspevok pre vás neznamená žiadny výdavok navyše. Daň, ktorú by ste inak museli odviesť do štátneho rozpočtu, premeníte na adresný dar, ktorým podporíte verejnoprospešné aktivity konkrétnej organizácie. Tá možno zastrešuje školský alebo voľný čas vašich detí, vnúčat, alebo robí akcie pre nás všetkých. V mene uvedených organizácii vopred ďakujeme.
01.01.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
08.01.2020
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.
29.01.2020
Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2020 sme zverejnili na tejto stránke.
09.03.2020
Zber plastov bude v piatok 13. 03. 2020 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite, vrecia treba vyložiť hneď ráno, nakoľko zber začína od 06:00 hod. Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu a odvozu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.