Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

01.01.2020
Úradná tabuľa na tejto stránke prináša možnosť prečítať si všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty. Sledujte úradnú tabulu a neujde vám nič dôležité!
17.02.2020
Ladecké zvesti, mesiac február 2020, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla v tomto roku, alebo archív čísiel, kliknite sem tiež.
10.02.2020
Zber plastov bude v piatok 14. 02. 2020 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite, vrecia treba vyložiť hneď ráno, nakoľko zber začína od 06:00 hod. Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu a odvozu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
05.02.2020
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 13. februára 2020 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
10.02.2020
Kalendár plánovaných aktivít v Ladcoch na rok 2020 sme zverejnili na webovej stránke. Na čo sa môžete tešiť tento rok? Kliknite!
10.02.2020
Považská cementáreň Ladce, a.s. oznamuje, že z dôvodu opravy technických zariadení, bude dňa 12. 02. 2020 od 8:00 do 14:00 hod. odstavená cesta za cementárňou smer Drevopal a Pelety. Za pochopenie ďakujeme. PCLA
10.02.2020
Ôsmy ročník podujatia Zabíjačkové špeciality v Ladcoch sme pôvodne plánovali usporiadať na pekný dátum 22. 2. 2020. Z organizačných dôvodov sme však museli termín zmeniť mesiac pred pôvodným termínom. Ako jediný možný termín sme vybrali sobotu 8. 2. 2020. Na prípravu, organizáciu a propagáciu nám tak zostali len dva týždne...
21.10.2019
Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 29. 02. 2019 od 07:00 do 22:00. Základné informácie nájdete na tomto odkaze.
01.01.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
08.01.2020
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.
29.01.2020
Zberový kalendár triedeného odpadu na rok 2020 sme zverejnili na tejto stránke.
29.01.2020
Posledná januárová sobota tradične patrila hosťom 13. Rodičovského plesu v Ladcoch.
22.01.2020
Obec Ladce ako správca dane z nehnuteľností oznamuje daňovníkom, ktorí nadobudli v roku 2019 nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, byt a pod.) v katastrálnom území obce Ladce, že v zmysle zákona sú povinní podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31. januára 2020.
22.01.2020
Darcovia krvi doslovne darujú seba, aby zachránili zdravie a životy iných. Prispievajú k záchrane životov, aj keď vedia, že jedinou odmenou je dobrý pocit a vďačnosť anonymných ľudí, ktorých nikdy nespoznajú...
22.01.2020
Akcia, ktorá sa rozpútala na sociálnej sieti zasiahla aj našu ZŠ. Spoločne so žiakmi sme prispeli k tomu, aby aj starkí z Ladiec mali krajšie Vianoce.
22.01.2020
Pár minút pred polnocou bolo pripravených 200 prípitkov aby si hostia, ktorí prišli privítať rok 2020 mali s čím dôstojne pripiť s priateľmi.
16.12.2019
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 16. 12. 2019 je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
14.01.2020
Stavba bude realizovaná od 03. 02. 2020 a predpokladaný termín ukončenia je 07/2020.
08.01.2020
Vyvesené a zverejnené na webovej stránke: 08. 01. 2020
17.12.2019
Nasledujúce informácie sú zaujímavé pre všetkých občanov. Prečítajte si, na čo treba myslieť v bytovkách a stavbách a čo treba dodžať, aby v prípade nešťastia mohla záchranná technika prísť a pomôcť.
17.12.2019
Zamysleli ste sa niekedy nad tým, či môže vaša krabica od topánok spraviť niekomu ešte radosť? Možno tak urobíte po nasledujúcich vetách...
02.12.2019
Prečo sa budú v obci meniť niektoré VZN a zvyšovať poplatky za odpad?
10.12.2019
Nové otázky: Kde dávať elektroodpad? Pokazená lampa; Kedy sa dokončí parkovisko pri MŠ? Zrušený farský ples 2019; Ladecké zvesti na webe; Prášenie v PCLA; Ladecké zvesti 10/2019. Prečítajte si odpovede starostu.
28.11.2019
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov na území obce Ladce.
29.10.2019
Nakoľko nám často cez formulár Spýtajte sa starostu alebo profil Obec Ladce chodia správy inzertného charakteru, chceme občanov a všetkých pýtajúcich sa upozorniť, že inzeráty (predám, kúpim) sa na facebookovej a webovej stránke snažíme nezverejňovať. Predajcom odporúčame kontaktovať zamestnancov obecného úradu a nechať si oznam vyhlásiť v rozhlase. V prípade inzercie do Ladeckých zvestí nám píšte súkromné správy. Ako inzerciu nechápeme pozvánky na kultúrne, spoločenské či charitatívne akcie, prípadne oznamy o stratených psoch a nájdených predmetoch či ponuky práce. Vždy sa snažíme premyslieť, či darovacie oznamy, predajné oznamy a prijaté ponuky sú vhodné publikovania na našich verejných stránkach a vždy dôkladne zvažujeme, či sú pre našich občanov (fanúšikov) relevantné, potrebné a praktické. Našim cieľom nie je obmedzovanie, ale snaha viesť webovú a facebookovú stránku plnohodnotne a tak, aby sa vám páčila. Ďakujeme za pochopenie.
15.10.2019
Žiadame občanov bývajúcich v časti Tunežice, aby si na domy pripevnili nové súpisné a orientačné čísla, ktoré obdržali v súvislosti s prečíslovaním domov. Účinnosť prečíslovania je od 15. 10. 2019 a je nutné, aby domy boli označené novými číslami. Ďakujeme za pochopenie.
24.09.2019
Obec Ladce ponúka na prenájom veľkú, priestrannú spoločenskú sálu, ktorú je možné využiť na usporiadanie kultúrnych podujatí, stužkových slávností, veľkých aj malých svadieb, narodeninových osláv, životných jubileí, firemných posedení, karu alebo podujatí pre podnikateľské účely.
27.09.2019
Upozorňujeme občanov bývajúcich v časti Tunežice, že nové občianske preukazy z dôvodu prečíslovania domov môžu ísť vybavovať až od 15. októbra 2019!
20.08.2019
Prečíslovanie domov v časti Tunežice začne od 15. 10. 2019 a bude sa realizovať postupne po uliciach, o čom budú občania vopred informovaní. Začne sa od ulice Hviezdoslavovej.