Nevedomosť je ako bývať pri studni a zomrieť od smädu.

Prehľad noviniek na www.ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete. Veríme, že sme vám pri hľadaní oznamov boli nápomocní.

 

 

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

 

29.04.2022
Obec ponúka na odpredaj pozemok, parcela registra „C“, parc. č. 93/15, druh pozemku Orná pôda o výmere 8827 m2, zapísaný na LV č. 2023 vedenom Okresným úradom Ilava, katastrálne územie Ladce. Minimálna vyhlasovateľom požadovaná kúpna cena za predaj Pozemku: 50 €/1 m2.
20.05.2022
Schválené VZN týkajúce sa Územného plánu obce Ladce.
28.04.2022
Plán nepokutovať vozidlá v novovytvorenej obytnej zóne platil len v prechodnom období, počas ktorého si majitelia vozidiel mali osvojiť nové dopravné pravidlá a začať ich poctivo rešpektovať. Nakoľko pravidlá cestnej premávky majú byť dodržiavané, od 1. 5. 2022 budeme tých, ktorí nebudú rešpektovať dopravné značenie, písomne upozorňovať. Ak náprava nenastane, obec bude situáciu riešiť v spolupráci s dopravnou políciou. Viac v ozname.
02.05.2022
Pozrite si obnovu dopravného značenia, stavanie májov v obci a tiež fotky z kladenia vencov k pamätníku v Ladcoch.
21.05.2022
Nové otázky: Výpadky prúdu; Parkovanie v oblasti "Obytná zóna"; Geologický výskum Horné Ladce; Meranie prašnosti z cementárne; VÚB bankomat v Ladcoch; Testovací zber odpadu na Vážskej ulici; Optika na Záhradnej a Cementárskej ulici. Prečítajte si odpovede starostu!
13.05.2022
Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa uskutoční 19.mája 2022 (štvrtok) o 17:00 v obradnej miestnosti obecného úradu v Ladcoch. Program si pozriete kliknutím na link.
01.04.2022
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo v marci je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
01.04.2022
Aktuálne Ladecké zvesti si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
24.01.2022
Pozrite, kedy sa v obci bude zbierať triedený odpad.
20.03.2022
Obec Ladce v mesiaci február osadila nové dopravné značenie na uliciach Pavla Koyša, Ľudovíta Štúra, Jána Kollára, Vážska a na Kukučínovej ulici. Od dňa osadenia sa teda územia týchto ulíc stali obytnými zónami, v ktorých platia prísnejšie pravidlá cestnej premávky. Tí, ktorí majú vodičský preukaz si určite uvedomujú, že v obytnej zóne platí istý súbor pravidiel, ktoré treba dodržiavať – je to najmä znížená rýchlosť a parkovanie len na miestach pre to určených.
20.03.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie uvedených povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €.
03.03.2022
Na tejto podstránke zverejňujeme informácie pre dobrovoľníkov, ktorí chcú pomôcť utečencom z Ukrajiny, a tiež informácie pre širokú verejnosť.
03.01.2022
V posledných Ladeckých zvestiach v roku 2021 sa v rámci článku o obecnom zastupiteľstve dostala k občanom informácia o premiestnení autobusovej zastávky v Ladcoch. Prečo sa o tejto téme diskutuje? Dočítate sa v článku, na ktorý majú občania možnosť reagovať (a to aj anonymne).
03.01.2022
Pozrite si dôležité dokumenty, na ktorých vidieť navrhované úpravy Územného plánu obce a vznik nových lokalít pre výstavbu, či rekreáciu.
03.08.2021
Ponúkame vám vizualizáciu zmien, ktoré by sa časom mohli udiať aj v našej obci. Vizualizácia ukazuje možnosti pretvorenia priestoru popri ceste 1. triedy od domu kultúry až po hlavnú križovatku a priestoru okolo cintorína v Ladcoch.
03.08.2021
Na tejto podstránke nájdete vizualizáciu, ktorá komplexne ukazuje ako by mohla revitalizácia cintorína vyzerať vo finále.
01.01.2021
Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty Sledujte úradné oznamy pravidelne a neujde vám nič dôležité!
16.12.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
14.06.2020
Ako si vy predstavujete pomoc obce mladým, ktorí tu chcú ostať, no nemajú možnosť nájsť vhodný pozemok pre stavbu rodinného domu? Celú otázku aj dôvod jej vzniku nájdete tu.
09.05.2022
Zber plastov bude v piatok 13. 05. 2022 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.