Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

18.12.2018
Želám Vám, milí spoluobčania, radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov, aby sa Vám splnili Vaše sny, priania a predsavzatia. Našim deťom želám bohatého Ježiška, aby si pod vianočným stromčekom našli ten najkrajší darček, ktorý si vysnívali. Zvlášť chcem pozdraviť našich chorých spoluobčanov a popriať im skoré uzdravenie a veľa psychických a fyzických síl. Šťastné a veselé vianočné sviatky všetkým! Jaroslav Koyš
18.12.2018
Tento rok sa občania Tunežíc dočkali toľkokrát sľubovanej a odkladanej rekonštrukcie chodníka. Vďaka rekonštrukcii získala táto časť obce bezpečný prístup pre peších popri ceste 1. triedy z Ladiec do Tunežíc.
17.12.2018
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 06. 12. 2018, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
18.12.2018
Mnohí sa pýtate a krútite hlavami nad tým, že sa mení frekvencia vývozu nádob komunálneho odpadu z 1krát za 7 dní na 1krát za 14 dní. K tomuto rozhodnutiu nás priviedlo pár vecí.
13.12.2018
To, že sú Vianoce obdobím hojnosti a štedrosti dokazujú aj štatistiky, podľa ktorých sa v decembri vyzbiera viac plastov a papiera ako v novembri, alebo v januári viac skla než v novembri a v decembri. Nedávajme si počas Vianoc sviatok a pokoj od triedenia, práve naopak.
13.12.2018
Ladecké zvesti - mesiac december 2018 - si môžete prečítať aj tu.
13.12.2018
Aj doma sa správame rovnako? Aj doma skladujeme staré pneumatiky v záhrade? Aj doma odhadzujeme plechovičky z nápoja na trávnik? Aj doma vysypeme odpadky na zem a čakáme, kto ich zdvihne? Nie? Tak prečo sa takto správame v lese?
17.12.2018
Pred Vianocami sa zvyknú ľudia stretávať viac ako inokedy počas roka, bilancujú svoje radosti i starosti pri lahodnom espresse či chutnom čokoládovom nápoji. Inak tomu nebolo ani v našej základnej škole, ktorá sa práve v piatok 14. decembra 2018 stala miestom pre stretnutie našich žiakov, rodičov, učiteľov a všetkých milých priateľov našej školy na akcii nazvanej Vianočná burza.
15.12.2018
Adventný koncert opäť všetkých naladil na vianočnú atmosféru a pripomenul nám, že sviatky pokoja a rodinnej pohody sú skutočne už pred dverami.
15.12.2018
VZN O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
15.12.2018
Organizácia vyučovania pred vianočnými prázdninami, vianočné prázdniny v MŠ a ZŠ.
13.12.2018
Svätý Mikuláš obdaroval deti z Ladiec v Kostole Božieho Milosrdenstva. Po svätej omši si tak všetky dobré deti mohli prísť pre sladký balíček, ktorý bol odmenou za celoročné poslúchanie.
12.12.2018
Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch po voľbách do orgánov samosprávy obcí v roku 2018. Za starostu obce bol zvolený Ing. Jaroslav Koyš, starosta z predchádzajúceho volebného obdobia.
10.12.2018
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
11.12.2018
Nové otázky: Kanálsky most; Znečistená cesta vozidlami lomu Tunežice; Riaditeľka ZŠ Ladce; Verejná wifi sieť v obci; Budú Ladce mestom? Darovanie kníh pre knižnicu. Prečítajte si odpovede starostu.
11.12.2018
V prvú adventnú nedeľu sa uskutočnila na školskom dvore v MŠ akcia, na ktorú sme sa všetci tešili.
12.12.2018
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Renáta IŠTÓKOVÁ, Daniel PETERKA, Slavomír NAGY.
22.11.2018
Z dôvodu výstavby kanalizácie na IBV v Ladcoch zverejňujeme na konci stránky dva dokumenty - dočasné dopravné značenie v oblasti a predpokladaný harmonogram prác.
16.11.2018
Čo by ste chceli, aby bolo v rozpočte obce na budúci rok? Do čoho by mala obec investovať peniaze, aké projekty, organizácie či inštitúcie by mala z rozpočtu financovať alebo podporiť? Obec už má predstavu o smerovaní rozpočtu na ďalší rok, ale aj Vaše názory sú pre jej fungovanie dôležité a podnecujúce.
29.11.2018
Starosta obce ďakuje za vyjadrenie názorov na dopravnú situáciu v obci. Jeho odpoveď ako aj staršie otázky, odpovede a názory občanov nájdete tu.
26.11.2018
V termíne 01. 12. - 23. 12. 2018 a 02. 01. - 28. 02. 2019 vám ponúkame: Zľavu 50% na vstupy do všetkých termálnych bazénov a Zľavu 30% na vstupy do bazéna Grand.
22.11.2018
Komunitné kompostovisko je zabezpečené zámkom s číselným kódom. Každý, kto sa chce zapojiť do kompostovania musí prísť na obecný úrad, kde spíše protokol o zapojení sa do kompostovania a dostane prístupový kód ku kompostérom. Za pochopenie ďakujeme.
16.01.2018
Zoznam daňových dlžníkov obce Ladce za rok 2017 - aktualizácia.
03.12.2018
Zber plastov bude v piatok 7. 12. 2018 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec!