V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Prehľad noviniek na www.ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete. Veríme, že sme vám pri hľadaní oznamov boli nápomocní.

 

 

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

 

19.07.2021
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 22. júla 2021 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
21.07.2021
Starosta obce Ladce Ing. Jaroslav Koyš oznamuje, že rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Ladce dňa 22. 07. 2021 sa z technických príčin nebude konať. Navrhovaný nový termín 05. 08. 2021.
21.07.2021
Detská ambulancia MUDr. Dariny Čikovej v Beluši nebude ordinovať od 02. 08. 2021 do 13. 08. 2021. Po predchádzajúcom telefonickom dohovore akútne stavy ošetrí v čase od 07:00 - 13:00 MUDr. Talafa, Súhradka 191, Lednické Rovne 02061, tel. číslo 042/469 35 89.
02.07.2021
Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude 26. 07. 2021 a 27. 07. 2021 obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe na konci stránky, alebo si ich zobrazíte kliknutím na odkaz.
30.05.2021
Záverečný účet Obce Ladce a rozpočtové hospodárenie za rok 2020. Pozrite si ich na tomto linku.
14.07.2021
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo v júni je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
20.07.2021
Na konci roka zvykneme bilancovať svoju činnosť, či úspechy. V prípade materskej školy býva takéto bilancovanie na konci školského roka. Aký teda bol školský rok 2020/2021 v našej MŠ Ladce?
22.06.2021
Plán mobilného zberu v obci na rok 2021 sme doplnili o dátumy na druhý polrok. Pozrite si ho a nezabudnite svoje vrecia vyložiť vždy včas pred brány domov.
11.07.2021
Na obecný úrad prišiel e-mail s prosbou o spoluprácu pri natáčaní dokumentárneho filmu. P. Leidenfrostová hľadá bývalých zamestnancov a pamätníkov výstavby elektrární v Ladcoch a Kočkovciach. Pamätníci sa môžu prihlásiť aj cez mail starosta@ladce.sk. Celé znenie emailu tu:
18.06.2021
OR HaZZ v Trenčíne vyhlasuje dňom 18. 6. 2021 od 12:00 hod. do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch v okresoch Trenčín a Ilava.
21.06.2021
Súčasťou modernizácie verejného osvetlenia je výmena a doplnenie svetelných bodov, výmena nadzemnej kabeláže, ale aj kabeláže v zemi, demontáž starých svietidiel a stĺpov. Prečítajte si viac v článku.
21.06.2021
Vedeli ste, že najväčším znečisťovateľom ovzdušia v slovenských obciach nie je doprava, ale kúrenie? Ak vás táto téma zaujíma, čítajte ďalej.
30.05.2021
Nové otázky: Kosenie v obci; Prerušenie distribúcie elektrickej energie; Hlasitosť obecného rozhlasu; Výrub líp v našej obci; Výkopové práce v Tunežiciach; Nové dopravné značenie v Horných Ladcoch; Osvetlenie pred kostolom. Prečítajte si odpovede starostu!
10.05.2021
Ladecké zvesti, mesiac apríl 2021, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
03.05.2021
Vážení občania, v období od 3. mája 2021 do 13. júna 2021 bude prebiehať asistované sčítanie obyvateľov. Asistované sčítanie je určené pre tých občanov, ktorí sa nemohli sčítať sami elektronicky. Splňte si svoju povinnosť a sčítajte sa na kontaktnom mieste v obci, teda na obecnom úrade alebo požiadajte o mobilného asistenta na čísle 0902 967 570 alebo 042/321 4 202, ktorý vás navštívi doma a sčíta vás.
30.04.2021
V tejto etape pokračujeme časťou „Horné Ladce“. Viac info v článku.
01.01.2021
Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty Sledujte úradné oznamy pravidelne a neujde vám nič dôležité!
16.12.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
14.06.2020
Ako si vy predstavujete pomoc obce mladým, ktorí tu chcú ostať, no nemajú možnosť nájsť vhodný pozemok pre stavbu rodinného domu? Celú otázku aj dôvod jej vzniku nájdete tu.
05.07.2021
Zber plastov bude v piatok 09. 07. 2021 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
08.01.2020
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.