Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Prehľad noviniek na ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete.

 

Späť na úvodnú stránku

 

10.12.2018
Verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 13. decembra 2018 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
22.11.2018
Z dôvodu výstavby kanalizácie na IBV v Ladcoch zverejňujeme na konci stránky dva dokumenty - dočasné dopravné značenie v oblasti a predpokladaný harmonogram prác.
16.11.2018
Čo by ste chceli, aby bolo v rozpočte obce na budúci rok? Do čoho by mala obec investovať peniaze, aké projekty, organizácie či inštitúcie by mala z rozpočtu financovať alebo podporiť? Obec už má predstavu o smerovaní rozpočtu na ďalší rok, ale aj Vaše názory sú pre jej fungovanie dôležité a podnecujúce.
10.12.2018
Spoločnosť dcér kresťanskej lásky Sv. Vincenta de Paul, Oravská 10, 949 01 Nitra žiada o vydanie súhlasu na výrub dreviny, ktorá rastie na pozemku KN-C 560, k.ú. Ladce. Svoju žiadosť odôvodnili bezpečnostnými rizikami.
02.12.2018
Návrh tohto nariadenia bol zverejnený na obecnej tabuli a webovej stránke dňa 28. 11. 2018
06.12.2018
Obec Ladce oznamuje uloženie zásielky pre: Renáta IŠTÓKOVÁ, Daniel PETERKA, Slavomír NAGY.
06.12.2018
"Chcel by som ešte raz poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a chuť prísť medzi nás v sobotu 1. 12. pred Dom kultúry v Ladcoch na ochutnávku gulášu a držkovej, za príjemne strávený večer a dobrú náladu, ktorú ste si priniesli."
06.12.2018
17. november bol tento rok nielen štátnym sviatkom, ale vo vynovenom DK v Ladcoch sme mohli slávnostne prežiť už 4. ročník Katarínskeho plesu, organizovaného spoločenstvom z našej farnosti.
29.11.2018
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo 21. 11. 2018, je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
29.11.2018
Starosta obce ďakuje za vyjadrenie názorov na dopravnú situáciu v obci. Jeho odpoveď ako aj staršie otázky, odpovede a názory občanov nájdete tu.
26.11.2018
V termíne 01. 12. - 23. 12. 2018 a 02. 01. - 28. 02. 2019 vám ponúkame: Zľavu 50% na vstupy do všetkých termálnych bazénov a Zľavu 30% na vstupy do bazéna Grand.
22.11.2018
Komunitné kompostovisko je zabezpečené zámkom s číselným kódom. Každý, kto sa chce zapojiť do kompostovania musí prísť na obecný úrad, kde spíše protokol o zapojení sa do kompostovania a dostane prístupový kód ku kompostérom. Za pochopenie ďakujeme.
16.11.2018
VZN O organizácii miestneho referenda v obci Ladce a VZN pravidlá na udržiavanie čistoty v obci a ochranu verejnej zelene v obci Ladce.
21.11.2018
Tento rok sa nám podarilo opraviť nátery na drevených konštrukciách nášho Domu smútku v Ladcoch.
21.11.2018
Touto cestou by som sa chcela veľmi pekne poďakovať všetkým darcom, ktorí sa v hojnom počte zúčastnili Ladeckej kvapky krvi, patrí vám obdiv a uznanie za vašu nezištnú pomoc, za to, že svojím činom zachraňujete životy.
01.12.2018
Nové otázky: Znečistená cesta vozidlami lomu Tunežice; Riaditeľka ZŠ Ladce; Verejná wifi sieť v obci; Budú Ladce mestom? Darovanie kníh pre knižnicu. Prečítajte si odpovede starostu.
12.10.2018
Ladecké zvesti - mesiac október 2018 - si môžete prečítať aj tu.
16.01.2018
Zoznam daňových dlžníkov obce Ladce za rok 2017 - aktualizácia.
03.12.2018
Zber plastov bude v piatok 7. 12. 2018 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec!