Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Prehľad noviniek na www.ladce.sk

 

Keďže nové oznamy pribúdajú na stránke rýchlo, ponúkame prehľad posledných noviniek z úvodnej stránky, aby vám neušla žiadna dôležitá informácia. DOBRÁ RADA: Ak hľadáte konkrétnu tému, slovo, či oznam, stlačte kombináciu kláves Ctrl + F a následne zadajte hľadané slovo. Hľadné slovo sa vám vyznačí v texte a vy tak rýchlejšie nájdete oznam, ktorý potrebujete. Veríme, že sme vám pri hľadaní oznamov boli nápomocní.

 

 

 

Späť na úvodnú stránku

 

 

 

05.04.2021
Antigénové testovanie sa bude konať v KD Ladce, zriadené bude jedno odberné miesto. Termín: 16. 04. 2021 (piatok) v čase od 11:00 hod. do 18:00 hod. s prestávkou od 14:00 hod. do 14:45 hod. Posledný ster pred ukončením testovania bude o 17:45 hod. Prosíme opäť o ohľaduplnosť a trpezlivosť pri čakaní, o dodržiavanie odstupov a pokynov organizačného tímu testovania v záujme ochrany svojho zdravia. Pripomíname, že rozhodnutie dať sa otestovať je dobrovoľné a obec nikoho nenúti zúčastniť sa testovania, alebo navštíviť ňou zriadené odberné miesto. Všetkým želáme pevné zdravie!
13.04.2021
V dátumoch 04 - 06. 05. 2021 bude dodávka elektrickej energie prerušená. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe na konci stránky, alebo si ich zobrazíte kliknutím na odkaz.
12.04.2021
Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch bude dňa 15. apríla 2021 (štvrtok) o 17.00 hod. v obradnej miestnosti obecného úradu. Pozrite si pozvánku a body programu.
12.04.2021
Zber plastov bude v piatok 16. 04. 2021 ráno. Prosíme občanov, aby plné a zviazané vrecia vyložili pred brány domov. Nezabudnite - vrecia treba vyložiť HNEĎ RÁNO, nakoľko firma môže chodiť už od 06:00 hod.! Zároveň upozorňujeme, že plasty treba stláčať, aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec! Ďakujeme, že separujete.
13.04.2021
V štyridsiatych rokoch minulého storočia boli v našej obci vysadené stromové aleje, ktoré skrášľovali Ladce dlhé roky. Zanedbaný zdravotný stav stromov sa podpísali pod rozhodnutie vyrezať časť aleje a nahradiť staré, neperspektívne stromy novými, zdravými stromami.
12.04.2021
Dňa 12. 4. 2021 (pondelok) v čase od 08:00 – 13:00 bude z dôvodu opravy poruchy (havarijný stav) na verejnom vodovode odstávka vody v časti obce Ladce – Tunežice – ul. Podjavorinská. Odporúčame občanom dotknutej časti obce aby sa dostatočne predzásobili pitnou vodou a venovali zvýšenú pozornosť pri obnove dodávky vody (t.j. aby si skontrolovali, resp. nemali niekde zbytočne otvorené kohútiky).
18.03.2021
Na webe vakcinacia.nczisk.sk je spustená registrácia na očkovanie. Môžete si tu pozrieť aj dostupnosť a obsadenosť očkovacích miest. Požiadať o očkovanie môžu všetci, ktorí patria do uvedených skupín na danom webe. Ak nie ste v jednej z otvorených skupín, registrácia vám bude sprístupnená neskôr. Nemusíte sa ponáhľať, o pridelení termínu na očkovanie už nerozhoduje čas vašej registrácie. Termíny budú prideľované podľa veku.
17.02.2021
Ladecké zvesti, mesiac február 2021, si môžete prečítať aj na tomto odkaze. Ak hľadáte staršie čísla z tohto roka alebo archív čísiel, kliknite sem tiež. Príjemné čítanie.
07.04.2021
Všetky informácie nájdete na stránke Materskej školy v Ladcoch. Termín: 17. 5. 2021 do 19. 5. 2021. Prihlášky je treba odovzdať: Materská škola, Hviezdoslavova 2/110, Ladce – riaditeľňa, v čase od 10,00 hod. do 15,30 hod.
07.04.2021
Čo môžete darovať? Kam to treba priniesť? Všetko nájdete na plagáte, kliknite.
09.04.2021
V dňoch 06. 04 - 09. 04. 2021 a 12. 04. 2021 - 14 .04. 2021 sa uskutoční odpočet spotreby elektrickej energie v domácnostiach (BEZ OHĽADU NA ZMLUVNÉHO PARTNERA) v obci Ladce v čase od cca 9.00 hod. cca do 16.00 hod.
04.03.2021
Zápisnica a uznesenie zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo konalo v marci je už na webe. Dokumenty si pozriete kliknutím na odkaz.
25.02.2021
Posledný februárový týždeň sme začali s plánovanou obnovou lipovej aleje v našej obci. Všetky informácie sme pre vás pripravili v tomto článku.
11.03.2021
Možno si niektorí občania už všimli, že v týchto dňoch sú v plnom prúde rozbehnuté práce na čistení koryta Kucharovho potoka v našej obci. Práce začali ešte vo februári (výrub náletových drevín) a od 15. 2. pracuje na čistení bager z Povodia Váhu.
04.03.2021
Použitý kuchynský olej môžete teraz priniesť na zberný dvor a dostanete zaň buď fľašku octu, alebo kuchynského oleja. Všetky podmienky odovzdania nájdete v letáku.
04.03.2021
Nové otázky: Výrub líp v našej obci; Výkopové práce v Tunežiciach; Nové dopravné značenie v Horných Ladcoch; Osvetlenie pred kostolom; Rekonštrukcia Záhradnej ulice; Plné nádoby na separovaný odpad; Dane v obci. Prečítajte si odpovede starostu!
25.01.2021
Obec Ladce, vzhľadom na prijaté opatrenia (uznesenie vlády č. 30/2021 zo dňa 17. 01. 2021) súvisiace s pandémiou Covid-19 oznamuje všetkým občanom, že Obecný úrad Ladce bude pre verejnosť otvorený od stredy 27. 01. 2021 v bežných otváracích hodinách. Pri vstupe do budovy obecného úradu sa občania musia preukázať negatívnym výsledkom z antigénového alebo RT-PCR testu, prípadne potvrdením od lekára o prekonaní ochorenia Covid-19 (nie starším ako 90 dní).
01.01.2021
Tu nájdete všetky dôležité verejné vyhlášky, pozvánky, oznamy, správne konania, nariadenia, výzvy, upozornenia, zámery a dokumenty Sledujte úradné oznamy pravidelne a neujde vám nič dôležité!
11.01.2021
Do počtu 6 sa pri obrade pohrebu, krstu či sobášneho obradu nezapočítavajú osoby, pre ktoré je táto účasť výkonom povolania. Obmedzenie počtu osôb na 6 je platné pre exteriér rovnako ako pre interiér. Osoby zúčastňujúce sa na obrade musia dodržiavať hygienické podmienky stanovené v predmetnej vyhláške, najmä odstup 2 metre, okrem prípadov, kde uvedené z povahy obradu nie je možné (sobášiaci sa, prenos truhly...). V prípade porušenia podmienok uvedených vo vyhláške je zodpovednou osobou organizátor hromadného podujatia, to znamená organizátor obradu. Regionálne úrady verejného zdravotníctva v prípade kritickej potreby v ich územnom obvode môžu pristúpiť i k sprísneniu uvedených podmienok. V prípade nevyhnutnej potreby presiahnuť počet 6 osôb je nutné splniť podmienku, že v čase začiatku výkonu obradu budú mať všetci účastníci negatívny výsledok RT-PCR alebo antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starší ako 12 hodín a zároveň musí byť obrad ohlásený na miestne príslušnom regionálnom úrade verejného zdravotníctva, a to najneskôr 48 hodín pred jeho začiatkom, s presným určením času a miesta jeho konania.
16.12.2020
Obec Ladce oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúcich adresátov. Listovú zásielku si adresáti môžu prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi. Na stránke nájdete aj oznámenia o zrušení trvalého pobytu.
14.06.2020
Ako si vy predstavujete pomoc obce mladým, ktorí tu chcú ostať, no nemajú možnosť nájsť vhodný pozemok pre stavbu rodinného domu? Celú otázku aj dôvod jej vzniku nájdete tu.
08.01.2020
Obec Ladce podľa zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31. 12. 2019, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1 600 €.