Projekty financované EÚ

SZUŠ Ladce - tanečná súťaž Dance Poetry Nemšová 2023

Žiaci a žiacky zo SZUŠ Ladce sa zúčastnili dňa 15.04.2023 tanečnej súťaže Dance Poetry v Nemšovej.  Súťaže sa zúčastnili deti z Ladiec a z pobočiek Pruské a Dohňany pod vedením pani učiteľky Luciie Adamík a deti z pobočky Košeca pod vedením pani učiteľky Moniky Kňažekovej. Deti získali s choreografiami umiestenia na prvých troch priečkach, za čo im gratulujeme.

 

Tešíme sa na ďalšie súťaže!

 

Text: Lucia Adamík, DiS Art.

Foto: zdroj Facebook ZUŠ Nemšová