Projekty financované EÚ

Štúdia - premiestnenie pomníka SNP a revitalizácia námestia v Ladcoch 2018

 

V súčasnej dobe je aj na základe obhliadky akademickým sochárom Jurajom Krajčom Pomník padlých a umučených v SNP poškodený a je potrebné urobiť návrh na reštaurovanie tejto Národnej kultúrnej pamiatky. Poškodenie je spôsobené „zubom času“, poveternostnými podmienkami, ale aj množstvom ťažkých automobilov, ktoré prechádzajú cez križovatku. Zároveň si treba predstaviť priebeh spomienkových slávností, kde si pripomíname oslobodenie našej obce ako aj výročie SNP. Občania stoja na chodníku na jednej strane cesty a kapela s rečníkmi pri pamätníku na druhej strane cesty. Medzi nimi prechádzajú cyklisti a automobily. Preto vzišiel návrh na preloženie nášho pomníka pred dom kultúry, aby sme vytvorili vhodný priestor na dôstojnú pietnu spomienku na našich zavraždených spoluobčanov, ktorá nebude rušená prechádzajúcimi automobilmi a cyklistami. Súčasťou premiestnenia by bolo dobudovanie okolia pamätníka so zeleňou. Vizualizácie nájdete na konci stránky. K tejto téme mali občania možnosť napísať svoj názor na premiestnenie a revitalizáciu námestia prostredníctvom formulára na stránke obce Ladce. Názory občanov nájdete na tomto odkaze.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta obce Ladce