Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Uvítanie deti do života 2006