Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Uvítanie deti do života 2006