Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Uvítanie deti do života 2006