Peniaze nevykúpia ani najmenší hriech, ale veľký hriech kúpiš aj za malý peniaz.

Uvítanie deti do života 2006