Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Uvítanie deti do života 2006