Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Rozpočet a dokumenty HK 2016