Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Rozpočet a dokumenty HK 2016