Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Rozpočet a dokumenty HK 2016