Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Rozpočet a dokumenty HK 2016