Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Rozpočet a dokumenty HK 2016