Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Prerábka posilňovne 2015

 

Júl 2015