Projekty financované EÚ

Ladecká kvapka krvi september 2020

 

Už po štvrtýkrát sme sa stretli v Ladcoch s úmyslom pomáhať druhým. Chcela by som poďakovať všetkým darcom, ktorí sa dnes v hojnom počte zúčastnili Ladeckej kvapky krvi za ich ochotu podieľať sa takouto formou na dobrej veci, akou darovanie krvi bezpochyby je. Tentokrát sme medzi sebou privítali aj darcov, ktorí si onedlho prevezmú ocenenie za mnohonásobný odber: Peter Češko 80x, Zuzana Čuríková 10x a svoj 60-ty odber absolvoval v Ladcoch aj Juraj Letko. Srdečne gratulujeme a prajeme pevné zdravie a ešte veľa úspešných odberov!

 

 

Moje poďakovanie patrí aj zamestnancom OÚ Ladce za skvelú spoluprácu pri príprave podujatia, pánovi starostovi Koyšovi za príspevok na občerstvenie, pani Petronele Jesenskej za výborný koláčik a mobilnému výjazdu NTS SR Trenčín za profesionálny, príjemný a ľudský prístup. A samozrejme, všetkým tým, ktorí sa akoukoľvek formou podieľali na úspešnom priebehu Ladeckej kvapky krvi.

 

 

Zdravie a život vážne zranených či chorých ľudí doslova závisí od dobrej vôle jednotlivcov ochotných pravidelne darovať krv. Nie je to samozrejmosť, hodnota tohto činu sa nedá ničím vyvážiť. Kto daruje krv, daruje život. Ďakujeme preto vám všetkým.

 

 

 

Text: Eva Jesenská, organizátorka akcie

Foto: Eva Jesenská, organizátorka akcie