Projekty financované EÚ

Mikuláš v MŠ Ladce 2019

 

Dňa 6. 12. 2019 zavítal do našej MŠ Mikuláš s čertom a anjelom. Deti boli šťastné, že na nich ani tento školský rok nezabudol. Mali síce trochu strach z čerta, ale ten bol dobrý, pretože v našej materskej škole máme len samé dobré deti. Deti spoločne zaspievali pesničky a zarecitovali básničky a za odmenu dostali sladký balíček.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková