Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Prerušenie distribúcie elektriny

 

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v nasledovných dňoch obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe alebo si ich zobrazíte kliknutím na odkaz.

 

 

18. 03. 2020 v čase od 8.00 do 13.30 hod., Tunežice

Oznámenie a čísla domov - 18. 03. 2020 (kliknutím zobraziť)

OZNAM - Doba prerušenia bola na žiadnosť OÚ Ladce skrátená na tento čas: 8:30 - 12:00 hod.

 

 

27. 03. 2020 v čase od 7.30 do 15.30 hod., Ladce, Janka Kráľa

Oznámenie a čísla domov - 27. 03. 2020 (kliknutím zobraziť)

OZNAM - Stredoslovenská distribučná, a. s. zrušila tento termín, vypnutie sa nekoná, elektrická energia prerušená nebude.

 

 

Dôležité poznámky:

V prípade domu s popisným číslom 0 ide o novostavbu, ktorá je neskolaudovaná. Treba si pozrieť hlavne EIC kód odberného miesta, ktoré presne špecifikuje, ktorý dom (stavba) bude bez elektriky.

 

V zmysle legislatívy je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný o plánovanej odstávke v najneskôr 15 - dňovom predstihu informovať odberateľov u ktorých bude obmedzená distribúcia a to miestne obvyklým spôsobom (zaslaním avíza na príslušný obecný úrad) a zverejnením informácie na svojom webovom sídle. Všetky plánované odstávky sú zverejnené aj na webovom sídle prevádzkovateľa, kde nájdete možnosť overiť si plánovanú odstávku pre vaše odberné miesto alebo vašu obec/mesto.

 

Aplikácia umožňuje získať informácie o:
1.plánovanej odstávke elektriny pre vaše odberné miesto,
2.prípadnom zrušení plánovanej odstávky,
3.skutočných časoch plánovanej odstávky.

 

https://www.ssd.sk/planovane-odstavky?page_id=4958

 

Do pozornosti dávame aj možnosť prihlásenia sa koncového zákazníka do aplikácie Webkontakty. Prihlásením sa do aplikácie Webkontakty, oznamovanie o plánovaných odstávkach, si koncový zákazník môže sám aktualizovať - dopĺňať si kontakty pre vyrozumievanie, kedy informácie o plánovaných prerušeniach dodávok elektriny sú komunikované priamo na uvedené kontakty koncových odberateľov.