Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Prerušenie distribúcie elektriny

 

Stredoslovenská distribučná, a. s., oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v nasledovných dňoch obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe na konci stránky, alebo si ich zobrazíte kliknutím na odkaz.

 

 

 

Dátum Čas Lokalita Oznam
03. 08. 2021 07:30 - 16:30 Ladce na tomto linku
27. 07. 2021 07:30 - 16:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
26. 07. 2021 07:30 - 16:00 Tunežice na tomto linku
21. 06. 2021 07:30 - 14:00 Ladce na tomto linku
21. 06. 2021 11:30 - 16:30 Ladce na tomto linku
13. 05. 2021 07:30 - 20:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
12. 05. 2021 07:30 - 20:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
11. 05. 2021 07:30 - 20:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
10. 05. 2021 07:30 - 20:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
07. 05. 2021 07:30 - 20:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
06. 05. 2021 07:30 - 20:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
05. 05. 2021 07:30 - 20:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
04. 05. 2021 07:30 - 20:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
30. 11. 2020 07:30 - 20:00 Ladce, Tunežice na tomto linku
21. 08. 2020 07:30 - 15:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
13. 07. 2020 07:30 - 17:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
08. 07. 2020 07:30 - 17:30 Ladce na tomto linku
06. 07. 2020 07:30 - 17:30 Ladce, Tunežice na tomto linku
02. 07. 2020 07:30 - 17:30 Ladce na tomto linku
02. 07. 2020 08:30 - 14:30 Tunežice na tomto linku

 

 

 

Dôležité poznámky:

  • V prípade domu s popisným číslom 0 ide o novostavbu, ktorá je neskolaudovaná. Treba si pozrieť hlavne EIC kód odberného miesta, ktoré presne špecifikuje, ktorý dom (stavba) bude bez elektriky.
  • V zmysle legislatívy je prevádzkovateľ distribučnej sústavy povinný o plánovanej odstávke v najneskôr 15-dňovom predstihu informovať odberateľov, u ktorých bude obmedzená distribúcia a to miestne obvyklým spôsobom (zaslaním avíza na príslušný obecný úrad) a zverejnením informácie na svojom webovom sídle. Všetky plánované odstávky sú zverejnené aj na webovom sídle prevádzkovateľa, kde nájdete možnosť overiť si plánovanú odstávku pre vaše odberné miesto alebo vašu obec/mesto.
  • Aplikácia umožňuje získať informácie o plánovanej odstávke elektriny pre vaše odberné miesto, prípadnom zrušení plánovanej odstávky aj skutočných časoch plánovanej odstávky.
  • Do pozornosti dávame aj možnosť prihlásenia koncového zákazníka do aplikácie Webkontakty. Prihlásením sa do aplikácie Webkontakty, oznamovanie o plánovaných odstávkach, si koncový zákazník môže sám aktualizovať - dopĺňať si kontakty pre vyrozumievanie, kedy sú informácie o plánovaných prerušeniach dodávok elektriny komunikované priamo na uvedené kontakty koncových odberateľov.

 

 

 

 

Späť na všeobecné oznamy