Ak búrame dom, nezabudnime vyjsť z neho von.

Prerušenie distribúcie elektriny

 

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v nasledovných dňoch obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe alebo si ich zobrazíte kliknutím na odkaz.

 

 

22. 10. 2018 v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Oznámenie a čísla domov - 22. 10. (kliknutím zobraziť)

 

05. 11. 2018 v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Oznámenie a čísla domov - 05. 11. (kliknutím zobraziť)

 

 

Dôležitá poznámka:

V prípade domu s popisným číslom 0 ide o novostavbu, ktorá je neskolaudovaná. Treba si pozrieť hlavne EIC kód odberného miesta, ktoré presne špecifikuje, ktorý dom (stavba) bude bez elektriky.