Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Prerušenie distribúcie elektriny

 

Stredoslovenská distribučná, a. s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v nasledovných dňoch obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe alebo si ich zobrazíte kliknutím na odkaz.

 

 

19. 09. 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Oznámenie a čísla domov - 19. 09. 2019 (kliknutím zobraziť)

 

 

25. 09. 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Oznámenie a čísla domov - 25. 09. 2019 (kliknutím zobraziť)

 

 

02. 10. 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Oznámenie a čísla domov - 02. 10. 2019 (kliknutím zobraziť)

 

 

07. 10. 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Oznámenie a čísla domov - 07. 10. 2019 (kliknutím zobraziť)

 

 

08. 10. 2019 v čase od 7.30 do 15.30 hod.

Oznámenie a čísla domov - 08. 10. 2019 (kliknutím zobraziť)

 

 

Dôležitá poznámka:

V prípade domu s popisným číslom 0 ide o novostavbu, ktorá je neskolaudovaná. Treba si pozrieť hlavne EIC kód odberného miesta, ktoré presne špecifikuje, ktorý dom (stavba) bude bez elektriky.