Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Hodové oslavy 2012