Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Hodové oslavy 2012