Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Posedenie s dôchodcami 2009