Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Posedenie s dôchodcami 2009