Projekty financované EÚ

Rozsvecovanie stromčeka v MŠ Ladce 2022

V 1. adventnú nedeľu už tradične do materskej školy zavial duch Vianoc. Konalo sa slávnostné rozsvietenie Vianočného stromčeka a zapálenie prvej sviečky na Adventnom venci.

 

Na úvod vystúpili deti s krátkym kultúrnym programom a pri básni o Advente pani učiteľka Štefúnová rozsvietila prvú sviečku na našom Adventnom venci.

 

Vianočný stromček slávnostne zažal starosta obce Dominik Koštialik odpočítavaním spolu s deťmi a zazvonením zvončeka. Nebolo väčšej radosti v očkách detí, ako keď sa stromček rozsvietil a zaznela najkrajšia pieseň Vianoc Tichá noc, svätá noc.....

 

Prichádzajú Vianoce, najkrajšie dni v roku. Čas šťastia, radosti a lásky, ktorý strávime so svojimi blízkymi.

 

Želáme Vám pokojné očakávanie vianočných sviatkov, šťastie a pevné zdravie.

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková