Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Fotogaléria 2012