Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Fotogaléria 2012