Projekty financované EÚ

Prednáška Osudy Motešických 2022

 

Dvanásteho apríla 2022 sme v Kultúrnom dome v Ladcoch s pomocou obce Ladce zorganizovali ďalšiu z prednášok venovaných minulosti obce Ladce. Témou prednášky bol tentokrát rod Motešických, s dôrazom na obdobie, kedy príslušníci rodu vlastnili miestny kaštieľ, t.j. od 1. pol. 18. storočia po poslednú štvrtinu 19. storočia. Autorom prednášky bol náš kolega a člen nášho tímu Tomáš Michalík, odborník na lokálnu históriu stredného Považia. V prednáške boli prezentované výsledky genealogického a historického výskumu, podporeného vďaka Grantom EHP a Nórska v rámci projektu MaHoLa. Niektoré z poznatkov tu boli prezentované vôbec po prvý raz, pričom pomohli odkryť netušené súvislosti a aspoň trochu nazrieť do minulosti šľachtického rodu, ktorý vlastnil viacero kaštieľov a panstiev, najmä na západnom Slovensku. S úžasom sme zistili, že na prednášku nielenže merali cestu ľudia až zo Žiliny a z Bratislavy, ale zúčastnili sa jej aj nositelia priezviska Motešický! Pre tých, ktorí prednášku nestihli, ale aj pre záujemcov z radov odbornej i laickej verejnosti, sprístupňujeme prednášku zadarmo aj na tejto stránke. V našom bádaní budeme pokračovať aj naďalej. Budeme sa tešiť na vaše prípadné otázky.

 

 

Text: Silvia Da Col Heisar

Foto: Silvia Da Col Heisar

 

Súbory na stiahnutie