Projekty financované EÚ

Kontajner na papier a kartóny na zbernom dvore 2019

 

Na Zbernom dvore v Ladcoch bol osadený veľkoobjemový kontajner na papier a kartóny, ktorý bude vyvážaný 2-krát ročne. Kartóny a papier odovzdávané na zbernom dvore musia byť rozobraté a zviazané do balíkov. V prípade, že kartóny nebudú rozobraté a zviazané nebudú pracovníkmi zberného dvora odobraté. Vďaka kontajneru sa zlepšia možnosti triedenia kartónov, ktoré v odpadoch ale i v domácnostiach nachádzame čoraz častejšie.

 

 

Text: Mgr. Lenka Kalusová

Foto: Mgr. Lenka Kalusová