Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Všeobecne záväzné nariadenia v obci Ladce