V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Všeobecne záväzné nariadenia v obci Ladce

 

 

Návrhy VZN

 

 

Platné VZN

 

 

Archív VZN