Je dobre že zem je guľatá, aspoň nevidíme tak ďaleko.

Všeobecne záväzné nariadenia v obci Ladce