Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Všeobecne záväzné nariadenia v obci Ladce