Jediné platné zákony sú zákony prírody.

Všeobecne záväzné nariadenia v obci Ladce