Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Všeobecne záväzné nariadenia v obci Ladce