O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Všeobecne záväzné nariadenia v obci Ladce