Projekty financované EÚ

Rekonštrukcia cesty na Záhradnej ulici

Z dôvodu rekonštrukcie cesty na Záhradnej ulici v čase od pondelka 24.10.2022 žiadame majiteľov  osobných  vozidiel, aby  svoje  vozidlá  neparkovali  na  plochách  pred  bytovkami  č. 565/8, 142/10, 144/15143/12, ale využili parkovacie miesta pred obecným úradom a kultúrnym domom.  Zákaz parkovania vozidiel bude platiť približne 10 pracovných dní. Za rešpektovanie uvedeného zákazu vopred ďakujeme.