Projekty financované EÚ

Jarné upratovanie v areáli kaštieľa - Kaštieľ Ladce 2022

Jar je časom, kedy všetci začíname jarné upratovanie a v našom kaštieli nie sme výnimkou. Tohtoročnú sezónu údržby areálu kaštieľa sme začali odstraňovaním náletových drevín, najmä v jeho severnej časti (od ulice „Za kaštieľom“). Práve táto strana bola pôvodne priečelím kaštieľa, ktoré bolo neskôr zvýraznené pristavením portiku, cez ktorý sa pôvodne v najviac reprezentatívnych priestoroch kaštieľa prijímali návštevy príslušníkov vyššej spoločnosti. Údržba areálu kaštieľa je nielen našou zákonnou povinnosťou ako vlastníka národnej kultúrnej pamiatky, ale prináša nám aj radosť z pohybu na čerstvom vzduchu a po niekoľkých hodinách aj z výsledku nášho snaženia. Všetky práce vykonávame pod prísnym dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trenčín, ktorému aj touto cestou ďakujeme za pomoc a otvorenosť v komunikácii. V aktivitách, smerujúcich k obnove kaštieľa a zveľadení jeho areálu, budeme pokračovať aj naďalej. Budeme radi, ak nám podáte pomocnú ruku. V prípade akýchkoľvek otázok sa na nás neváhajte kedykoľvek obrátiť.

 

Team Kastiel Ladce 

 

Text: Silvia Da Col Heisar 

Foto: Silvia Da Col Heisar