Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Výstavba multifunkčného ihriska v Ladcoch 2016