Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Výstavba multifunkčného ihriska v Ladcoch 2016