Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Výstavba multifunkčného ihriska v Ladcoch 2016