Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Výstavba multifunkčného ihriska v Ladcoch 2016