Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Výstavba multifunkčného ihriska v Ladcoch 2016