Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Výstavba multifunkčného ihriska v Ladcoch 2016