Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Výstavba multifunkčného ihriska v Ladcoch 2016