Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Hudobná skupina FONETIK