Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Hudobná skupina FONETIK