Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Stavba nového kostola 2014