Musí existovať čierna, aby mohla vyniknúť biela.

Stavba nového kostola 2014