V čistej studni viac vody, ako v špinavom mori.

Stavba nového kostola 2014