Až v tme zistíš čo naozaj svieti.

Stavba nového kostola 2014