Vodu rozbúriš, ale more nevyleješ.

Stavba nového kostola 2014