Pre vidiaceho je svetlo spojenie so svetom. Pre slepého s celým vesmírom.

Stavba nového kostola 2014