V tme vidíme najďalej.

Stavba nového kostola 2014