Z prehry rozumného sa rodí skromnosť, z prehry hlúpeho sa rodí nenávisť.

Stavba nového kostola 2014