Projekty financované EÚ

Ples klubu abstinentov Sloboda Dubnica nad Váhom 2023

Dňa 28.10.2023 sa v Dome kultúry Ladce konalo 2.výročie založenia klubu abstinentov Sloboda Dubnica nad Váhom.

 

Toto 2. výročie prišli podporiť priatelia zo 17 abstinenčných klubov Slovenska, čo nás veľmi teší. Plesu sa nezúčastnili len abstinujúci, ale aj naši sympatizanti a rodinní príslušníci. Celkovo sa zúčastnilo 95 ľudí. Veľmi nás potešilo, že pozvanie prijal primátor mesta Dubnica nad Váhom Mgr. Peter Wolf a Prezident Asociácie abstinujúcich Slovenska Ing. Peter Čelko. Po prezentácií nášho klubu prišli na rad ocenia dlhoročných abstinentov Sloboda. Hudba sa niesla v duchu  70, 80, 90 rokov, za čo ďakujeme DJ Kovi. Na plese nechýbala ani bohatá tombola. 

 

Touto cestou by som chcela poďakovať všetkým usporiadateľom, nakoľko to bol jeden z najlepších plesov abstinentov, kde sa všetci zabavili vo výbornej atmosfére. Klub abstinentov Sloboda Dubnica nad Váhom ďakuje obci Ladce za krásne priestory, veľká vďaka pani Kalusovej za vzácne rady a pomoc ako vyzdobiť a skrášliť sálu. Vďaka patrí aj všetkým zúčastnením priateľom za podporu. Našli sme nové priateľsvá, otužili tie staré a posunulo nás to všetkých dopredu.

 

Tešíme sa budúci rok 26.10.2024 na 3. výročie založenia klubu abstinentov Sloboda Dubnica nad Váhom opäť v Ladcoch v Dome kultúry o 17. hodine.

 

Členovia klubu abstinentov Sloboda Dubnica nad Váhom

Predsedníčka klubu abstinentov Sloboda Monika Kadlicova 

 

Text: Monika Kadlicová

Foto: Monika Kadlicová