Projekty financované EÚ

Slávnostná rozlúčka predškolákov s MŠ 2018

 

Posledný deň školského roku 2017/2018 patril našim predškolákom, ktorí sa lúčili s materskou školou. Spolu s pani učiteľkami si pripravili pre rodičov i deti pekný program. Ešte pred ním sme si vypočuli príhovor pani riaditeľky, slávnostne sme ostužkovali deti, ktoré zložili aj sľub predškolákov. Súčasťou pripraveného programu našich predškolákov boli básničky, pesničky a tanečné vystúpenie, ktoré potešilo najmä rodičov. Každý predškolák dostal pamätný list, vysvedčenie a malú pozornosť. Na záver si všetci predškoláci pochutili na torte, ktorú pripravila vedúca cukrárskeho krúžku. Všetci želáme našim prvákom hlavne to, aby sa im v škole darilo, aby do nej radi chodili a nosili z nej samé jednotky.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková