Projekty financované EÚ

Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Ladce

  • Názov projektu: Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily v obci Ladce
  • Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie č. 11378/2020-4210-52028
  • Prijímateľ: Obec Ladce
  • Miesto realizácie: Obec Ladce
  • Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR
  • Výška dotácie podľa zmluvy: 12 278,41 €

 

Na základe výzvy Ministerstva hospodárstva SR bola v obci Ladce vybudovaná nabíjacia stanica pre elektromobily. Obec Ladce vybudovala samostatnú - stojanovú, verejne prístupnú nabíjaciu stanicu 24h denne, umiestnenú na obecnom pozemku, a na existujúcom parkovacom mieste pred obecným úradom. Jedná sa o stojanovú DC nabíjaciu stanicu, ktorá spĺňa minimálne technické požiadavky stanovené výzvou, s tým, že výkon nabíjacej stanice bude maximálneho 25 kW na nabíjacie miesto, čiže celkovo maximálne 1 x 25 kW. Obsahuje zásuvku typu CCS Combo 2 v zmysle normy IEC 62196, GSM / 3G komunikáciu s podporou protokolu OCPP.

Dobíjanie vozidla je možné pomocou jednoduchej registrácie do nabíjacej siete ejoin GO. Po vyplnení formuláru obdržíte správu o úspešnej registrácii, nasledovanú dočasným autorizačným heslom. Toto heslo má platnosť 30 dní od registrácie a pomocou neho sa autorizujete na verejne prístupných AC nabíjacích staniciach spoločnosti ejoin GO. Do tohto termínu vám bude zaslaná RFID karta, ktorú budete následne využívať na spustenie nabíjania na AC aj DC staniciach. Aktivácia a doručenie karty na adresu je spoplatnené sumou 5 €.

 

Ako spustiť nabíjanie na pomalej AC stanici?


• Zapojte nabíjací kábel do vozidla.
• Na klávesnici nabíjacej stanice stlačte ľubovoľnú klávesu.
• Následne si šípkami hore/dole zvoľte jazyk a spôsob autorizácie a potvrďte klávesou OK.
* Pri autorizácii kartou RFID priložte kartu.
* Pri autorizácii pomocou dočasného hesla ho zadajte a potvrďte klávesou OK.
• Nabíjacia stanica inicializuje nabíjanie a na displeji sa zobrazí čas nabíjania a informácie o
nabíjaní.
• V prípade nabíjacej stanice s viacerými konektormi, druhý zákazník zopakuje všetky predošlé
body a nabíjanie bude spustené.
• Nabíjanie zrušíte pomocou príslušného tlačidla vo vašom vozidle, v aplikácii od elektromobilu alebo na kľúči.


Ako spustiť nabíjanie na rýchlej DC stanici?


• Vyberte požadovaný konektor zo stojana a zapojte do vozidla.
• Na displeji nabíjacej stanice vyberte zvolený konektor.
• Autorizácia prebieha pomocou RFID karty. Urobíte tak jej priložením ku čítačke kariet.
• Nabíjacia stanica inicializuje nabíjanie a na displeji sa zobrazí čas nabíjania a informácie o
nabíjaní.
• V prípade nabíjacej stanice s viacerými konektormi, druhý zákazník zopakuje všetky predošlé
body a nabíjanie bude spustené.
• Nabíjanie ukončíte pomocou tlačidla na displeji stanice a následným priložením karty.
• Konektor z auta odomknete pomocou príslušného tlačidla vo vašom vozidle, v aplikácii od
elektromobilu alebo na kľúči.
• V prípade akýchkoľvek problémov je možné nabíjanie kedykoľvek zrušiť tlačidlom Emergency
STOP, ktoré aktivujete pomocou zatlačenia. Nezabudnite v prípade použitia tohto tlačidla ho
točivým pohybom uviesť do pôvodného stavu.

Súbory na stiahnutie