Projekty financované EÚ

Adventný veniec z dielne OUI Ladce 2019

 

Adventný veniec pred obecným úradom pripravuje už niekoľko rokov OUI v Ladcoch. Aj vďaka nim máme v obci sviatočnú atmosféru, za čo im touto cestou ďakujeme. A ako tradícia vznikla?

 

 

Prvýkrát preniesli pedagógovia a žiaci Odborného učilišťa internátneho v Ladcoch do svojich aktivít na odbornom výcviku výrobu veľkého adventného venca v roku 2012. V tomto roku sa veniec stal súčasťou nádvoria Obecného úradu v Ladcoch. O rok neskôr, teda v roku 2013, sa nám podarilo v spolupráci s obecným úradom veniec aj osvetliť (obecný úrad zakúpil osvetlenie). V tom istom roku bol veniec aj posvätený vtedajším kňazom našej farnosti Ph. Lic. Mgr. Mariánom Babjakom. Pre našich žiakov bola veľkým zážitkom aj návšteva televízie Markíza, ktorú sprostredkovala vtedajšia kultúrna komisia pri OÚ v Ladcoch. Reportáž, ktorá zachytávala žiakov a pedagógov pri práci, bola dokonca odvysielaná v hlavnej večernej spravodajskej relácii. V roku 2012 sme, ani o tom nevediac, založili vlastne tradíciu, ktorá dodnes spája veľa nadšených pedagógov, žiakov, a oslovuje aj obyvateľov našej obce. Z nadšenia všetkých zúčastnených (žiaci, pedagógovia OUI v Ladcoch, starosta obce, pracovníci OÚ v Ladcoch) vznikol takýto pekný projekt a z adventného venca sa môžeme tešiť celé predvianočné obdobie.

 

 

Text: Slávka Habánková, hlavný majster OUI Ladce

Foto: Slávka Habánková, hlavný majster OUI Ladce