Projekty financované EÚ

Hasiči v MŠ Ladce 2019

 

V pondelok 24. júna 2019 navštívili našu materskú školu hasiči z PCLa Ladce a členky DHZ Ladce, aby deťom hravou formou ukázali hasičskú techniku a porozprávali niečo o práci hasičov a o protipožiarnej bezpečnosti. Deti si prezreli rozličnú výstroj, vyskúšali si prilbu, striekanie hadicou, dýchací prístroj či špeciálny odev a videli ukážku hasenia malého ohňa. Veríme, že si odniesli veľa pekných zážitkov a nových vedomostí.

 

 

Text: Alena Hudáková, riaditeľka MŠ Ladce

Foto: Zuzana Čuríková