O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Poplatky v obci Ladce

 

Prehľad poplatkov, s ktorými sa v obci môžete stretnúť. Poplatky vychádzajú z platných VZN v obci, ktoré môžete nájsť aj na stránke Platné VZN alebo sú stanovené zákonom. Pre bližšie informácie alebo nejasnosti odporúčame kontaktovať obecný úrad telefonicky, alebo osobne.

 

 

Poplatky za miestne dane

 

Poplatky za odpad

 

Správne poplatky na úseku matrík

 

Poplatky za vyhlásenie oznamu

 

Poplatky v MŠ, ZŠ, jedálni

 

Poplatky za hrobové miesto

 

Stavebné poplatky

 

KD Ladce, Beseda Tunežice, nájmy

 

Ostatné poplatky

   

Súbory na stiahnutie