Sila reťaze je určená najslabším „ohnivkom“.

Príjmy obce 2016 - graf