Každé narodenie prináša umieranie, každé umieranie prináša narodenie.

Príjmy obce 2016 - graf